Reparam si placile electronice ale centralelor termice! Folosim doar piese originale, acceptate de producator! 0734.650.353

Impreuna micsoram costurile la factura de gaz!

Reparatii centrale Ariston in Constanta – Manual Clas Premium 24-30-35

In cazul in care aveti nevoie de manual pentru centrala Ariston Clas Premium 24-30-35, gasiti mai jos cateva parti din el. Daca doriti manual in pdf, ne puteti trimite un mail si il vom trimite.

CUPRINS
generalităţi
Recomandări (avertizări) pentru instalare……………………………………………………….. 3
Marcarea CE………………………………………………………………………………………………………….. 3
Placa de timbru caracteristici…………………………………………………………………………….. 4
Norme de siguranţă…………………………………………………………………………………………….. 4
Descrierea produsului
Panoul de comenzi……………………………………………………………………………………………… 6
Dimensiuni cazan………………………………………………………………………………………………… 7
Vedere de Ansamblu…………………………………………………………………………………………… 7
Distanţe minime pentru instalare…………………………………………………………………….. 8
Date tehnice…………………………………………………………………………………………………………. 9
Instalare
Recomandări pentru prima instalare………………………………………………………………11
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea
interiorului centralei…………………………………………………………………………………………..12
Racordarea la gaz
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)………………………………………………………13
Racorduri hidraulice
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de recirculare……………..13
Dispozitivul de suprapresiune………………………………………………………………………….13
Curăţarea instalaţiei de încălzire………………………………………………………………………13
Evacuare condens………………………………………………………………………………………………13
Schema hidraulică………………………………………………………………………………………………14
Instalaţii cu pardoseală cu incălzire…………………………………………………………………14
Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare gaze arse………………………..15
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum………………………………………15
Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze arse ………………………….16
Conectările electrice …………………………………………………………………………………………18
Conectarea Componentelor Periferice……………………………………………………………19
Conectarea termostatului de ambianţă………………………………………………………….19
Schema electrică………………………………………………………………………………………………..20
Punerea în funcţiune
Procedura de aprindere…………………………………………………………………………………….22
Pregătirea pentru punerea în funcţiune…………………………………………………………22
Alimentarea Electrică…………………………………………………………………………………………22
Umplerea instalaţiei cu apă………………………………………………………………………………22
Alimentare Gaz……………………………………………………………………………………………………22
Prima pornire………………………………………………………………………………………………………23
Funcţie Curăţare Coş şi analiză a arderii………………………………………………………….24
Verificare reglare gaz………………………………………………………………………………………….24
Analiza arderii la debit de gaz maxim……………………………………………………………..26
Analiza arderii la debit gaz minim……………………………………………………………………26
Reglaj al puterii de încălzire maxime………………………………………………………………26
Aprindere lenta…………………………………………………………………………………………………..26
Reglaj al întârzierii la aprindere încălzire………………………………………………………..26
Funcţia Auto ……………………………………………………………………………………………………….27
Sisteme de protecţie centrală
Oprire de siguranţă…………………………………………………………………………………………….28
Blocarea funcţionării………………………………………………………………………………………….28
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare……………………………………………………….29
Funcţia anti – îngheţ………………………………………………………………………………………….30
Funcţia Coşar şi analiza combustiei…………………………………………………………………30
Accesul la Meniurile de setare-reglare-diagnostic………………………………………..31
Meniu setare – reglare – diagnosticare………………………………………………………..32
întreţinere
Note generale……………………………………………………………………………………………………..47
Proba de funcţionare…………………………………………………………………………………………47
Operaţiuni de golire instalaţie………………………………………………………………………….47
Informaţii pentru utilizator……………………………………………………………………………….48

Recomandări (avertizări) pentru instalare
Instalaţia şi prima punere în funcţiune (prima pornire) a centralei
trebuie să fie efectuate numai de către personal calificat în
conformitate cu normele naţionale de instalare in vigoare şi cu
eventualele dispoziţii ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de
sănătate publică.
După instalarea centralei, instalatorul trebuie să înmâneze
utilizatorului final, declaraţia de conformitate şi manualul de
utilizare şi să-l informeze cu privire la funcţionarea centralei şi
asupra dispozitivelor de siguranţă.
Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic.
Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la reţeaua de distribuire apă
caldă menajeră compatibile cu capacităţile şi puterile sale.
Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate. Constructorul
nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni apărute din cauza folosirii
improprii, greşite şi neadecvate sau pentru nerespectarea instrucţiunilor din
prezentul manual.
Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă intervenţie trebuie să fie efectuate în
conformitate cu normele în vigoare şi conform instrucţiunilor furnizate de către
constructor. O instalare greşită poate provoca daune persoanelor, animalelor
şi lucrurilor şi pentru care firma constructoare nu este responsabilă.
Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după ce aţi
scos ambalajul verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă că elementele
furnizate sunt complete. În cazul unor neconformităţi adresaţi-vă furnizorului.
Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de plastic, polistiren expandat,
etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt surse de
pericole.
În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste funcţionări opriţi aparatul, închideţi
robinetul de gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţi-vă personalului
calificat.
Înainte de orice intervenţie de întreţinere (revizie) /reparaţie la centrală,
trebuie să întrerupeţi alimentarea electrică a centralei aşezând întrerupătorul
bipolar extern în poziţia “OFF”.
Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb originale,
trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificaţi. Nerespectarea indicaţiilor
de mai sus poate compromite siguranţa aparatului şi pentru aceasta
constructorul nu este responsabil.
În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în apropierea conductelor
sau dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a accesoriilor lor, scoateţi aparatul
din funcţiune aşezând întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF” şi
închizând robinetul de gaz. La terminarea lucrărilor puneţi personalul calificat
să verifice eficienţa conductelor sau dispozitivelor.
Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.
Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse toxice. Respectarea
normelor în vigoare permite o funcţionare sigură, ecologică şi o economie
de energie.
În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie să fie folosite cele
originale.
Marcarea CE
Marca CE garantează că aparatul îndeplineşte condiţiile esenţiale ale
următoarelor directive:
– 90/396/CEE
privind aparatele pe gaz,
– 89/366/CEE
referitoare la condiţiile esenţiale ale directivei privind compatibilitatea
electromagnetică
– 92/42/CEE
cu privire la randament

Legendă simboluri:
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării de leziuni,
în anumite circumstanţe chiar mortale, pentru persoane.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării daunelor,
în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru obiecte, plante şi
animale.
Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus vibraţiilor.
Zgomot în timpul funcţionării
Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele, cablurile electrice sau
tuburile (conductele) existente.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii
sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate.
Deteriorarea instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor
de apă prin conductele deteriorate.
Efectuaţi conectările electrice cu conductori cu secţiune adecvată.
Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului electric în cabluri
subdimensionate.
Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare astfel încât să evitaţi
deteriorarea lor.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii
sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate.
Deteriorarea instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor
de apă prin conductele deteriorate.
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la care trebuie să
se conecteze aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalaţi.
Deteriorarea aparatului din cauza condiţiilor improprii de funcţionare.
Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale adecvate uzului (în mod
special asiguraţi-vă că ustensila nu s-a deteriorat şi că mânerul este
întreg şi corect fixat), utilizaţi-le în mod corect, asiguraţi-vă că nu
vor cădea de la înălţime, după utilizare puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare
praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi. Deteriorarea aparatului sau
obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor,
tăieturilor.
Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special
asiguraţi-vă că priza şi cablul electric de alimentare sunt întregi şi
că părţile dotate cu motor rotativ sau alternativ sunt corect fixate),
utilizaţi-le în mod corect, nu încrucişaţi conductele cu cablul de alimentare,
asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime, deconectaţile
şi după utilizare puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf,
lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii. Deteriorarea aparatului
sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor,
loviturilor, tăieturilor.
Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt stabile),
că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că
nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că cineva le supraveghează.

Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau din cauza tăieturilor (scări
duble).
Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt stabile), că
sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că au
balustrade de-a lungul rampei şi parapete pe platformă.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită înălţime
(în general, mai mult de doi metri peste nivel) au fost prevăzute
bare de susţinere (parapete) în zona de lucru sau centuri de
siguranţă individuale apte să prevină căderea, că în spaţiul parcurs
la o eventuală cădere nu există obstacole periculoase, că eventual
impact va fi atenuat de suprafeţe de oprire semirigide sau deformabile.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de condiţii igienice şi sanitare
adecvate în ceea ce priveşte iluminatul, ventilarea, soliditatea.
Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea locului de muncă cu material
adecvat.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza
proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu grijă şi precauţie
maximă.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,
tăieturilor, zdrobirilor.
În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul individual de
protecţie adecvat.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf,
lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii.
Organizaţi dezmembrarea materialului şi aparaturilor astfel încât
manevrarea acestora să fie uşoară şi sigură, evitând grămezile care
pot provoca căderi sau prăbuşiri.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,
tăieturilor, zdrobirilor.
Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectuate cu
maximă precauţie astfel încât să se evite contactele bruşte cu
părţile ascuţite.
Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor, zgârieturilor.
Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă şi control pe care le
necesită o intervenţie la aparat şi, înainte de punerea în funcţiune,
asiguraţi-vă că ele funcţionează corect.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza scurgerilor de gaz sau din
cauza unei evacuări a fumului necorespunzătoare. Deteriorarea sau
blocarea aparatului din cauza funcţionării necontrolate.
Goliţi componentele care ar putea conţine apă caldă, activând
evacuările respective, înainte de manevrarea lor.
Leziuni din cauza arsurilor.
Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar de pe componente
respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat;
în plus aerisiţi încăperea, folosiţi echipament de protecţie adecvat
şi evitaţi amestecarea cu produse diverse, protejând aparatul şi
obiectele din jur.
Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor cu substanţe acide, inhalare
sau ingestie de agenţi chimici nocivi. Deteriorarea aparatului sau
obiectelor din jurul lui din cauza coroziunii la substanţe acide.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din
aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, deschideţi ferestrele şi
anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.
Atenţie!
Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de plastic, polistiren
expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor,
deoarece sunt surse de pericole.

Recomandări pentru prima instalare
Centrala serveşte pentru încălzirea apei la o temperatură mai mică decât temperatura
de fierbere.
Aceasta trebuie să fie racordată la o instalaţie de încălzire şi la o reţea de apă
menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu prestaţiile şi cu puterea
centralei.
Înainte de a racorda centrala este necesar:
– să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor pentru a îndepărta
eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau murdăriile care pot
compromite corecta funcţionare a centralei,
– să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru funcţionarea cu tipul de
gaz disponibil (citiţi cele prezentate pe eticheta ambalajului şi pe placa de
timbru cu caracteristicile centralei),
– să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) să fie întrerupt
(gâtuit) şi ca nu cumva să fie racordate şi alte evacuări de la alte aparate,
cu excepţia cazului în care acest lucru s-a realizat pentru a servi mai mulţi
utilizatori conform celor prevăzute de Normele în vigoare,
– să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja existente, dacă acestea
sunt perfect curăţate şi să nu prezinte resturi de zgură, deoarece eventuala
desprindere a acestora ar putea obstrucţiona trecerea gazelor arse
(fumului) determinând situaţii periculoase,
– să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate, dacă acestea
au fost intubate,
– în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de acumulare
de calcar având ca şi consecinţă diminuarea eficienţei componentelor
centralei,
– evitați instalarea aparatului în zonele în care aerul de combustie conține
concentrații de clor ridicate (ambient de tip piscină), şi/sau alți produşi
toxici precum amoniacul (salon de coafură), agenții alcalini (spălătorie)…,
– concentrația de sulfură din gazul uzat trebuie să fie inferioară normelor
europene în vigoare: maximul de vârf pe an întrun timp scurt: 150 mg/m3
de gaz şi medie pe an de 30 mg/m3 de gaz.
Aparatele de tip C, a căror cameră de combustie şi circuit de alimentare cu aer
sunt izolate (etanşe) faţă de mediu, nu au limite datorate condiţiilor de aerisire
şi volumului încăperii.
Pentru a nu compromite funcţionarea normală (regulată) a centralei, locul de
instalare trebuie să fie adecvat în raport cu valoarea temperaturii limită de
funcţionare şi să fie protejat astfel încât centrala să nu intre în contact direct cu
agenţii atmosferici. Centrala este proiectată pentru instalarea pe pardoseală,
deci nu poate fi instalată la perete.
Centrala trebuie să fie instalată pe o podea (o pardoseală) adecvată ca să
susţină greutatea acesteia.
La crearea unei încăperi tehnice se impune respectarea distanţelor minime
care garantează accesibilitatea la componentele centralei.
ATENŢIE
În apropierea centralei nu trebuie să existe obiecte inflamabile.
Asiguraţi-vă că ambientul de instalare şi instalaţiile la care trebuie
să fie racordat aparatul sunt în conformitate cu normele în
vigoare.
Dacă în încăperea de instalare este praf şi/sau sunt vapori agresivi,
aparatul trebuie să funcţioneze în mod independent faţă de
aerul din încăpere.
ATENŢIE
Instalarea şi prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie să fie
efectuate de către personalul calificat în conformitate cu normele
naţionale de instalare, în vigoare şi conform eventualelor prevederi
ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate publică.

Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea interiorului
centralei
Înainte de a executa o operaţie pe cazan, decuplaţi-l de la alimentarea
electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de gaz.
Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:
1. îndepărtaţi carterul extrăgându-l din locaş (a);
2. deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (b), să îl trageţi în faţă şi
să îl desprindeţi din cârligele superioare (c);
3. rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi (d);
4. decuplaţi cele două cârlige de pe panoul de închidere al camerei de ardere.
Trageţi-l spre voi şi desprindeţi-l de cârligele superioare (e);

Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe ambalaj şi pe aparat, că
centrala este destinată ţării în care va trebui să fie instalată, că, de asemenea,
categoria de gaz pentru care centrala a fost proiectată corespunde uneia
dintre categoriile admise de ţara de destinaţie.
Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate şi dimensionate conform
celor prevăzute de Normele specifice şi în baza puterii maxime a centralei;
asiguraţi-vă şi de corecta dimensionare şi de racordarea robinetului de
interceptare.
Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă a conductelor de
gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea compromite
funcţionarea centralei.
Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului pentru
care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de pe centrală).
În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan sau GPL)
ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in cazul in care este
insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii generatorului cu consecinţe
neplăcute asupra utilizatorului.

Dispozitivul de suprapresiune
Montaţi furtunul de evacuare la valva de siguranţă “F” din setul
hidraulic furnizat.
Evacuarea dispozitivului de suprapresiune trebuie să fie conectată la
un sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru a evita
– în cazul intervenţiei acestuia – vătămarea persoanelor, animalelor şi
deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este responsabil.
Curăţarea instalaţiei de încălzire
În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este sesizată prezenţa
substanţelor şi aditivilor în apă şi care ar putea influenţa in mod
negativ funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale. Înainte de
înlocuire este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalaţiei
pentru a îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot
compromite corecta funcţionare a centralei. Verificaţi dacă vasul
de expansiune are o capacitate adecvată conţinutului de apă al
centralei.
Evacuare condens
Eficienţa energetică ridicată produce condens, care trebuie să fie eliminat.
În acest scop, folosiţi un furtun de plastic plasat în aşa fel încât
să evitaţi orice stagnare a condensului în interiorul centralei termice.
Acest furtun trebuie să fie racordat la un sifon de evacuare, cu posibilitate
de control vizual.
Respectaţi normele de instalare în vigoare din ţara în care se
efectuează instalarea şi conformaţi-vă eventualelor reglementări ale
autorităţilor locale şi ale organismelor de sănătate publică.
Verificaţi montarea tubului de evacuare a condensului:
– el nu trebuie să fie strâns în momentul racordării
– el nu trebuie să formeze un gât de lebădă
– aveţi grijă să-l destupaţi în aer liber din sifon.

Pentru evacuarea condensului, utilizaţi numai canalizările
corespunzătoare normelor.
Debitul condensului poate atinge 2 litri / oră. Condensul fiind de
natură acidă (PH aproape de 2), va trebui să luaţi toate măsurile de
precauţie înainte de intervenţie.
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului, este
obligatoriu să umpleţi sifonul cu apă. În acest scop, puneţi
aproximativ 1/4 de litru de apă prin orificiul de evacuare a
gazelor arse înainte de a monta dispozitivul de evacuare sau
deşurubaţi sifonul de sub centrala termică, umpleţi-l cu apă
şi puneţi-l la loc.
Atenţie! absenţa apei în sifon provoacă emanaţii ale fumului
evacuat în aerul ambiant.

Instalaţii cu pardoseală cu încălzire
În instalaţiile cu pardoseală cu încălzire, montaţi un termostat de
siguranţă pe turul încălzire al pardoselii. Pentru conexiunea electrică
a termostatului consultaţi paragraful “Racordări Electrice”.
În cazul unei temperaturi de tur prea ridicate, centrala termică se va
opri atât în regim apă caldă menajeră, cât şi în regim încălzire, iar pe
afişaj va apărea codul de eroare 1 16 “termostat pardoseală deschis”.
Centrala termică reporneşte la închiderea termostatului cu rearmare
automată.
În cazul în care instalarea unui termostat nu este posibilă, instalaţia
pardoselii va trebui să fie protejată cu o supapă termostatică sau cu
un by-pass pentru a împiedica atingerea unei temperaturi prea ridicate
la nivelul pardoselii.

Instalare Beszerelés
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum
– conectarea coaxială a centralei la coşul de fum de aspirare/ evacuare,
– conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu aspirarea aerului
din exterior,
– conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu aspirarea aerului
din ambient.
La conectarea centralei la coşul de fum trebuie să fie folosite produse rezistente
la condens. Pentru lungimi şi schimbări de direcţie a conectărilor
consultaţi tabelul tipologiei de evacuare.
Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse sunt furnizate separat de
aparat în funcţie de diferitele soluţii de instalare. Centrala este prevăzută pentru
racordarea la un sistem de aspirare şi evacuare gaze arse coaxial.
Racordarea centralei la coşul de fum este efectuată la toate aparatele cu tuburi
coaxiale Ø80/80.
Pentru pierderile de sarcină ale conductelor consultaţi catalogul gaze arse.
Rezistenţa suplimentară trebuie luată in consideraţie la dimensiunea de mai
sus.
Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente şi exemplele de instalare
consultaţi catalogul gaze arse.
ATENTIE
Asigurati-va ca nu sunt obstructionate conductele de evacuare si ventilare.
Asigurati-va ca nu prezinta scapari de gaze conductele de evacuare gaze arse
Centrala este dispusă pentru a fi racordată la un sistem de aspirare şi evacuare
a gazelor de ardere coaxial, 60/100.
Pentru a utiliza tipul de montaj cu două conducte separate (una de aspiraţie şi
alta de evacuare), este necesar să folosiţi una din cele două prize de aer.
Îndepărtaţi capacul deşurubând şurubul şi introduceţi racordul pentru priza
de aer, fixând-o cu şurubul din dotare.

Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare gaze arse
Centrala este adecvată pentru funcţionarea in modalitatea B luând aer din
ambient şi in modalitatea C luând aer din exterior.
La instalarea unui sistem de evacuare fiţi atenţi la izolări pentru a evita
infiltrările de gaze arse în circuitul de aer.
Tuburile instalate orizontal trebuie să aibă o înclinare (3%) în sus pentru a
evita stagnarea condensului.
În cazul instalării de tip B încăperea în care centrala este instalată trebuie să fie
ventilată de o priză de aer adecvată şi in conformitate cu normele în vigoare.
În încăperile cu riscuri de vapori corozivi (de exemplu: spălătorii, saloane de
coafură, medii pentru procese galvanice, etc.) este foarte important să se utilizeze
instalarea de tip C cu alimentare (luare) de aer din exterior, pentru combustie.
În acest mod se protejează centrala de efectele coroziunii.
Pentru realizarea unui sistem de aspirare /evacuare de tip coaxial este obligatorie
folosirea accesoriilor originale.
Conductele de evacuare gaze arse nu trebuie sa intre în contact cu
materiale inflamabile si nici nu trebuie sa fie instalate în apropierea
acestora, si nici nu trebuie sa strabata structuri sau pereti din materiale
inflamabile.
Joncţiunea (racordarea) tuburilor de evacuare gaze arse este realizată cu racord
(mufă) tată/mamă şi garnitură de etanşeizare. Racordurile trebuie să fie
puse împotriva sensului de scurgere a condensului.

Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum
– conectarea coaxială a centralei la coşul de fum de aspirare/ evacuare,
– conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu aspirarea aerului
din exterior,
– conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu aspirarea aerului
din ambient.
La conectarea centralei la coşul de fum trebuie să fie folosite produse rezistente
la condens. Pentru lungimi şi schimbări de direcţie a conectărilor
consultaţi tabelul tipologiei de evacuare.
Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse sunt furnizate separat de
aparat în funcţie de diferitele soluţii de instalare. Centrala este prevăzută pentru
racordarea la un sistem de aspirare şi evacuare gaze arse coaxial.
Racordarea centralei la coşul de fum este efectuată la toate aparatele cu tuburi
coaxiale Ø80/80.
Pentru pierderile de sarcină ale conductelor consultaţi catalogul gaze arse.
Rezistenţa suplimentară trebuie luată in consideraţie la dimensiunea de mai
sus.
Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente şi exemplele de instalare
consultaţi catalogul gaze arse.
ATENTIE
Asigurati-va ca nu sunt obstructionate conductele de evacuare si ventilare.
Asigurati-va ca nu prezinta scapari de gaze conductele de evacuare gaze arse
Centrala este dispusă pentru a fi racordată la un sistem de aspirare şi evacuare
a gazelor de ardere coaxial, 60/100.
Pentru a utiliza tipul de montaj cu două conducte separate (una de aspiraţie şi
alta de evacuare), este necesar să folosiţi una din cele două prize de aer.
Îndepărtaţi capacul deşurubând şurubul şi introduceţi racordul pentru priza
de aer, fixând-o cu şurubul din dotare.

(Pentru mai multa siguranta, va recomand sa utilizati manualul original, cel printat, acesta putand avea mici greseli sau lipsuri)

Similar Articles

Reparatii centrale Saunie... Modelul Thema Clasic de la producatorul Saunier Duval este intalnit frecvent de echipa noastra in multe locuinte. Am adaugat si manualul pentru modelul Thema Clasic, pe care
Echipa va ureaza Paste Fe... Suntem prezenti in mediul online de 6 luni, timp in care am reusit sa ajungem pe prima pozitie si sa ne mentinem in topul reperatiilor de centrale
Reparatii centrale Aristo... Echipa noastra intervine rapid in Judetul Constanta, pentru a repara centrale Ariston, Bosch, Buderus, Baxi, Beretta, Vaillant, Wiessmann, Saunier Duval, De Dietrich, Ferroli, Immergas, Junkers, Motan, Romstal, Protherm,
Ne mentinem pe primul loc... Au trecut 6 luni de cand am infiintat acest website si am pus la dispozitie constantenilor experienta noastra in domeniul reparatiilor de centrale termice. Suntem de mai
Se apropie iarna! Verific... Indiferent ca discutam despre o centrala pe gaz, peleti / lemne / cocs, avand in vedere ca se apropie iarna si temperaturile au scazut semnificativ pe timp
Care au fost problemele p... Indiferent daca noi am intervenit pentru a va repara centrala termica sau nu, suntem curiosi care au fost problemele pe care le-ati avut, cat v-au costat reparatiile
Manual Ariston – AS – 24 Prezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehni-ce de instalare şi de întreţinere” constituie parte integrantă şi esenţială a produsului. Amândouă trebuie păstrate cu grijă de către utilizator
Manual Viessmann Vitopend... Viessmann Vitopend 222 WHSA este o centrale pe care am regasit-o la multi clienti de-a lungul timpului, iar de cele mai multe ori, acestia nu aveau un
Pregatiti centralele term... Mai este foarte putin pana la venirea sezonului rece, perioada in care apar foarte multe probleme la centralele termice. In cazul in care detineti o centrala, va
Manual centrala Ariston B... Prezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehnice de instalare şi de întreţinere” constituie parte integrantă şi esenţială a produsului. Amândouă trebuie păstrate cu grijă de către utilizator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *