Reparam si placile electronice ale centralelor termice! Folosim doar piese originale, acceptate de producator! 0734.650.353

Impreuna micsoram costurile la factura de gaz!

Reparatii centrale Ariston in Constanta

reparatii-centrale-ariston-constantaReparatii centrale Ariston in Constanta

In cazul in care aveti nevoie de ajutor profesionist pentru remedierea problemelor de la centrale termice in Constanta sau in localitatile vecine, ne puteti contacta non-stop. Mai jos aveti un manual pentru centrala Ariston CLAS B Premium
RO – Manual de utilizare
CLAS B
CLAS B Premium
CLAS B 24 CF
CLAS B 24 FF
CLAS B 30 FF
CLAS B Premium 24
CLAS B Premium 35
31
generalităţi
Cuprins
generalităţi
Recomandări (avertizări) pentru instalare………………….. 32
Marcarea CE…………………………………………………………………….. 32
Placa de timbru caracteristici……………………………………….. 32
Norme de siguranţă……………………………………………………….. 33
Descrierea produsului
Panoul de comenzi………………………………………………………… 34
Vedere de Ansamblu……………………………………………………… 34
Dimensiuni cazan…………………………………………………………… 35
Distanţe minime pentru instalare……………………………….. 35
Şablon pentru instalare…………………………………………………. 36
Date tehnice
Date tehnice……………………………………………………………………. 37
Instalare
Recomandări pentru prima instalare………………………….. 38
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea
interiorului centralei………………………………………………………. 38
Racordarea la gaz…………………………………………………………… 39
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)………………….. 39
Racorduri hidraulice………………………………………………………. 39
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de
recirculare……………………………………………………………………………..39
Dispozitivul de suprapresiune……………………………………… 39
Curăţarea instalaţiei de încălzire………………………………….. 39
Presiune disponobilă…………………………………………………….. 39
Schema hidraulică………………………………………………………….. 40
Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare gaze
arse…………………………………………………………………………………… 40
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum….. 40
Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze
arse ………………………………………………………………………………….. 41
Rodzaje systemów zasysania/odprowadzania spalin 41
Conectările electrice……………………………………………………… 42
Cablul de alimentare……………………………………………………… 42
Conectarea componentelor periferice……………………….. 42
Conectarea termostatului de ambianţă……………………… 42
Schema electrică……………………………………………………………. 43
Punerea în funcţiune
Procedura de aprindere………………………………………………… 44
Pregătirea pentru punerea în funcţiune…………………….. 44
Umplerea instalaţiei cu apă …………………………………………. 44
Alimentare Gaz……………………………………………………………….. 44
Alimentarea Electrică…………………………………………………….. 44
Prima pornire………………………………………………………………….. 44
Funcţia de Aerisire…………………………………………………………. 44
Verificarea reglărilor pe partea de gaz………………………… 45
Controlul presiunii de alimentare………………………………… 45
Controlul puterii maxime sanitar…………………………………. 45
Controlul puterii minime………………………………………………. 45
Accesul la meniurile de reglare……………………………………. 46
Reglarea puterii maxime de încălzire………………………….. 46
Reglarea aprinderii lente………………………………………………. 46
Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii…………………… 46
Controlul puterii maxime absolute pe circuitul de
încălzire……………………………………………………………………………. 46
Adaptarea la alt tip de gaz……………………………………………. 46
Presiune gaz pentru incalzire……………………………………….. 47
Funcţia Auto……………………………………………………………………. 48
Sisteme de protecţie centrală
Oprire de siguranţă………………………………………………………… 49
Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă
insuficientă……………………………………………………………………… 49
Blocarea funcţionării……………………………………………………… 49
Avertisment la funcţionare greşită……………………………… 49
Funcţia anti – îngheţ……………………………………………………… 49
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare…………………… 50
Funcţia Coşar şi analiza combustiei…………………………….. 50
Controlul evacuării gazelor…………………………………………… 50
Funcţia “Coşar”………………………………………………………………… 50
Meniu setare – reglare – diagnosticare
Accesul la Meniurile de setare-reglare – diagnostic….. 51
întreţinere
Note generale…………………………………………………………………. 59
Proba de funcţionare ……………………………………………………. 59
Poziţionarea electrozilor……………………………………………….. 59
Operaţiuni de golire instalaţie……………………………………… 59
Golirea instalaţiei sanitare…………………………………………….. 59
Informaţii pentru utilizator…………………………………………… 59
generalităţi
32
Recomandări (avertizări) pentru instalare
Instalaţia şi prima punere în funcţiune (prima pornire) a
centralei trebuie să fie efectuate numai de către personal
calificat în conformitate cu normele naţionale de instalare
in vigoare şi cu eventualele dispoziţii ale autorităţilor
locale şi ale instituţiilor de sănătate publică.
După instalarea centralei, instalatorul trebuie să înmâneze
utilizatorului final, declaraţia de conformitate şi manualul
de utilizare şi să-l informeze cu privire la funcţionarea
centralei şi asupra dispozitivelor de siguranţă.
Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic.
Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la reţeaua de
distribuire apă caldă menajeră compatibile cu capacităţile şi puterile
sale.
Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni
apărute din cauza folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau pentru
nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.
Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă intervenţie trebuie să
fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare şi conform
instrucţiunilor furnizate de către constructor. O instalare greşită
poate provoca daune persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru
care firma constructoare nu este responsabilă.
Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după
ce aţi scos ambalajul verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă
că elementele furnizate sunt complete. În cazul unor neconformităţi
adresaţi-vă furnizorului. Elementele de ambalaj (benzile de plastic,
saci de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la
îndemâna copiilor, deoarece sunt surse de pericole.
În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste funcţionări opriţi aparatul,
închideţi robinetul de gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţivă
personalului calificat.
Înainte de orice intervenţie de întreţinere (revizie) /reparaţie la
centrală, trebuie să întrerupeţi alimentarea electrică a centralei
aşezând întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF”.
Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb
originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificaţi.
Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate compromite siguranţa
aparatului şi pentru aceasta constructorul nu este responsabil.
În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în apropierea
conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a accesoriilor
lor, scoateţi aparatul din funcţiune aşezând întrerupătorul bipolar
extern în poziţia “OFF” şi închizând robinetul de gaz. La terminarea
lucrărilor puneţi personalul calificat să verifice eficienţa conductelor
sau dispozitivelor.
Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.
Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse toxice.
Respectarea normelor în vigoare permite o funcţionare sigură,
ecologică şi o economie de energie.
În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie să fie folosite cele
originale.
Marcarea CE
Marca CE garantează că aparatul îndeplineşte condiţiile esenţiale ale
următoarelor directive:
– 90/396/CEE
privind aparatele pe gaz,
– 2004/108/CEE
referitoare la condiţiile esenţiale ale directivei privind
compatibilitatea electromagnetică
– 92/42/CEE
cu privire la randament.
– 2006/95/CEE
despre securitatea electrică
Placa de timbru caracteristici
Gas
MAX MIN
Gas
mbar
mbar

Legendă:
1. Marcă
2 . Fabricant
3. Model – Nr. de serie
4. Referinţă comercială
5. Număr de omologare
6. Ţară de destinaţie – categoria gaz
7. Reglare Gaz
8. Tip de instalaţie
9. Date electrice
10. Presiune maximă sanitară
11. Presiune maximă de încălzire
12. Tip de centrală termică
13. Clasă NOxe / Eficienţă
14. Debit calorific nominal de încălzire
15. Putere utilă de încălzire
16. Debit specific
17. Randamentul puterii modulului de încălzire
18. Debit calorific nominal sanitar
19. Gaz utilizabil
2 0. Temperatură ambiantă de funcţionare
2 1. Temperatură maximă de încălzire
22 . Temperatură maximă sanitară
generalităţi
33
Norme de siguranţă
Legendă simboluri:
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării
de leziuni, în anumite circumstanţe chiar mortale, pentru persoane.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării
daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru
obiecte, plante şi animale.
Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus vibraţiilor.
Zgomot în timpul funcţionării
Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele, cablurile
electrice sau tuburile (conductele) existente.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii,
incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin
conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja existente.
Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate.
Efectuaţi conectările electrice cu conductori cu secţiune
adecvată.
Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului
electric în cabluri subdimensionate.
Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare astfel încât să
evitaţi deteriorarea lor.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii,
incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin
conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja existente.
Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate.
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la care
trebuie să se conecteze aparatul sunt în conformitate cu
normele în vigoare.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect
instalaţi. Deteriorarea aparatului din cauza condiţiilor improprii
de funcţionare.
Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale adecvate uzului (în
mod special asiguraţi-vă că ustensila nu s-a deteriorat şi
că mânerul este întreg şi corect fixat), utilizaţi-le în mod
corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime, după
utilizare puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente,
inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi. Deteriorarea
aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza
proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special
asiguraţi-vă că priza şi cablul electric de alimentare sunt
întregi şi că părţile dotate cu motor rotativ sau alternativ
sunt corect fixate), utilizaţi-le în mod corect, nu încrucişaţi
conductele cu cablul de alimentare, asiguraţi-vă că nu
vor cădea de la înălţime, deconectaţi-le şi după utilizare
puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente,
inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot,
vibraţii. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia
din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt
stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu
sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că
cineva le supraveghează.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau din cauza
tăieturilor (scări duble).
Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt stabile),
că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt
alunecoase, că au balustrade de-a lungul rampei şi parapete
pe platformă.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită
înălţime (în general, mai mult de doi metri peste nivel)
au fost prevăzute bare de susţinere (parapete) în zona de
lucru sau centuri de siguranţă individuale apte să prevină
căderea, că în spaţiul parcurs la o eventuală cădere nu
există obstacole periculoase, că eventual impact va fi atenuat
de suprafeţe de oprire semirigide sau deformabile.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de condiţii igienice
şi sanitare adecvate în ceea ce priveşte iluminatul, ventilarea,
soliditatea.
Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea locului de
muncă cu material adecvat.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu grijă şi
precauţie maximă.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.
În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul individual
de protecţie adecvat.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente,
inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot,
vibraţii.
Organizaţi dezmembrarea materialului şi aparaturilor
astfel încât manevrarea acestora să fie uşoară şi sigură,
evitând grămezile care pot provoca căderi sau prăbuşiri.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.
Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectuate
cu maximă precauţie astfel încât să se evite contactele
bruşte cu părţile ascuţite.
Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor, zgârieturilor.
Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă şi control pe
care le necesită o intervenţie la aparat şi, înainte de punerea
în funcţiune, asiguraţi-vă că ele funcţionează corect.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza scurgerilor de gaz
sau din cauza unei evacuări a fumului necorespunzătoare.
Deteriorarea sau blocarea aparatului din cauza funcţionării
necontrolate.
Goliţi componentele care ar putea conţine apă caldă, activând
evacuările respective, înainte de manevrarea lor.
Leziuni din cauza arsurilor.
Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar de pe componente
respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a
produsului utilizat; în plus aerisiţi încăperea, folosiţi echipament
de protecţie adecvat şi evitaţi amestecarea cu produse
diverse, protejând aparatul şi obiectele din jur.
Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor cu substanţe acide,
inhalare sau ingestie de agenţi chimici nocivi. Deteriorarea
aparatului sau obiectelor din jurul lui din cauza coroziunii la
substanţe acide.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind
din aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, deschideţi
ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum,
intoxicaţiilor.
34
1. Afişaj
2 . Tastă RESET
3. LED roşu iluminat = semnalizare blocare)
4. Ledul portocaliu excludere reîncălzire recipient
5. Manometru
6. Buton selectare funcţionare vară/iarnă
– reglare temperatură de încălzire
7. Tastă programare _
8. Tastă MENU/Ok
9. Tastă Esc
10. Tastă programare +
11. Buşon reglare temperatură c. sanitar
12. Ceas programator (opţional)
13. Tastă ON/OFF
14. Led verde (Funcţia Auto Activată)
15. Tastă AUTO (Activare termoreglare)
16. Tastă excludere reîncălzire recipient

Panoul de comenzi
Vedere de Ansamblu
1. Racord metalic evacuare gaze arse
2 . Presostat aer
3. Recipient colectare apă condens
4. Schimbator principal
5. Termostat supratemperatură
6. Sondă tur încalzire
7. Arzator
8. Electro de aprindere
9. Valva gaz
10. Aprinzator
11. Schimbator de caldura secundar in placi
12. Supapa circuit încalzire
13. Sondă apa menajera
14. Pompa de recirculare c. sanitar
15. cutie de racordare electrică
16. Filtru circuit încălzire
17. Fluxmetru c. sanitar
18. Circulator încălzire
19. Supapa c. sanitar
2 0. Vana cu 3 cai motorizata
2 1. Electrod aprindere flacără
22 . Cameră de combustie
2 3. Sondă retur încalzire
2 4. Senzor de presiune
2 5. Ventilator
2 6. Vas de expansiune încălzire
2 7. Prize pentru analiza gaze arse (fum)
2 8. Rezervă apă caldă menajeră izolată
2 9. Sondă recipient
30. Vas de expansiune c. sanitar

Descrierea produsului
35
Descrierea produsului
Dimensiuni cazan
ø 60
ø 100
600 312 (24/30 kW)
242 (35kW)
54 124 54 54 191
120 120
474
875
137
100
900
48
Distanţe minime pentru instalare
Pentru a permite o desfăşurare uşoară a operaţiunilor de întreţinere
(revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanţele minime
indicate în schemă.
Aşezaţi centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o
nivelă cu bulă.
A. Tur Instalatie
B. Lesire apa calda
C. Intrare gaz
D. Inrare aparece
E. Retur Instalatie
450
300
300
50 50
36
Descrierea produsului
137
191
x
474
137
191
474
ø 80 + 80 ø 60/100 – ø 80/125
105
120
105
195
200
600
972
867
x
x
200
ø 125/130
X
24 kW CF 324
24/30 kW 312
35 kW 242
54 124 48 54 54
294
48
100
ø 14
974
900 105
ø 80
600
195
ø 80 ø 100
ø 125
ø 80
90
550
78
420020041500
895
164
120 120
Şablon pentru instalare
37
Date tehnice
NOTĂ GEN.
Model CLAS B 24 30
Certificare CE (pin) 1312BR4793
Tip centrală termică B22-B32-C12-C32-C42-C52-C82
CARACTERISTICI ENERGETICE
Putere calorică nominală max/min (Pci) Qn kW 25,8/11 30,0/13
Putere calorică nominală max/min (Pcs) Qn kW 28,7/12,2 33,3/14,4
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min(Pci) Qn kW 27,0/11,0 31,3/13,0
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min (Pcs) Qn kW 30,0/12,2 34,8/14,4
Putere utilă max/min Pn kW 24,2/10,2 28,1/12,1
Putere utilă max/min apă caldă menajeră Pn kW 26,2/10,2 29,5/12,1
Randament de ardere (la coşul de fum) % 94,5 93,9
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) Hi/Hs % 93,8/84,5 93,6/84,3
Randament la 30 % la 47°C Hi/Hs % 93,6/84,3 93,2/83,9
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) Hi/Hs % 92,4/83,2 93,0/83,7
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) stea *** ***
Clasă Sedbuk clasă D D
Pierdere la oprire (ΔT = 30 °C) % 0,4 0,4
Pierdere la nivelul coşului de fum cu arzătorul în funcţiune % 5,5 6,1
EMISII
Presiune aer disponibilă Pa 100 104
Clasă Nox clasă 3 3
Temperatură fum (G20) (80°C-60°C) °C 105 114
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) % 6,5 6,4
Conţinut de CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm 50 92
Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C) % 8,8 8,9
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) Kg/h 57,4 67,5
Exces de aer (80°C-60°C) % 72 74
CIRCUIT
ÎNCĂLZIRE
Presiune de umflare vas de expansiune bari 1 1
Presiune maximă de încălzire bari 3 3
Capacitate vas de expansiune l 10 10
Conţinut maxim de apă în instalaţie (75 °C – 35 °C) l 100/300 100/300
Temperatură de încălzire min/max °C 35/85 35/85
CIRCUIT APĂ CALDĂ
MENAJERĂ
Temperatură apă caldă menajeră min/max °C 40/65 40/65
Capacitate rezervă apă caldă menajeră l 40 40
Debit specific apă caldă menajeră (ΔT=30 °C) l/mn 19,0 21,0
Cantitate de apă caldă ΔT=25°C l/mn 22,8 25,2
Cantitate de apă caldă ΔT=35°C l/mn 16,3 18,0
Stea confort apă caldă menajeră (EN13203) stea *** ***
Debit minim de apă caldă l/mn 1,7 1,7
Presiune apă caldă menajeră max/min bari 7 7
ELECTRICĂ
Tensiune/frecvenţă de alimentare V/Hz 230/50 230/50
Putere electrică absorbită totală W 140 160
Temperatură ambiantă minimă de utilizare °C 5 5
Nivel de protecţie a instalaţiei electrice IP X5D X5D
Greutate kg 55 55
Date tehnice
38
Recomandări pentru prima instalare
Centrala serveşte pentru încălzirea apei la o temperatură mai mică
decât temperatura de fierbere.
Aceasta trebuie să fie racordată la o instalaţie de încălzire şi la o
reţea de apă menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu
prestaţiile şi cu puterea centralei.
Înainte de a racorda centrala este necesar:
– să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor pentru a
îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau
murdăriile care pot compromite corecta funcţionare a centralei,
– să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru funcţionarea cu
tipul de gaz disponibil (citiţi cele prezentate pe eticheta ambalajului
şi pe placa de timbru cu caracteristicile centralei),
– să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) să fie
întrerupt (gâtuit) şi ca nu cumva să fie racordate şi alte evacuări
de la alte aparate, cu excepţia cazului în care acest lucru s-a realizat
pentru a servi mai mulţi utilizatori conform celor prevăzute
de Normele în vigoare,
– să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja existente,
dacă acestea sunt perfect curăţate şi să nu prezinte resturi de
zgură, deoarece eventuala desprindere a acestora ar putea
obstrucţiona trecerea gazelor arse (fumului) determinând situaţii
periculoase,
– să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate, dacă
acestea au fost intubate,
– în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de
acumulare de calcar având ca şi consecinţă diminuarea eficienţei
componentelor centralei,
– evitați instalarea aparatului în zonele în care aerul de combustie
conține concentrații de clor ridicate (ambient de tip piscină),
şi/sau alți produşi toxici precum amoniacul (salon de coafură),
agenții alcalini (spălătorie)…
Aparatele de tip C, a căror cameră de combustie şi circuit de alimentare
cu aer sunt izolate (etanşe) faţă de mediu, nu au limite datorate
condiţiilor de aerisire şi volumului încăperii.
Pentru a nu compromite funcţionarea normală (regulată) a centralei,
locul de instalare trebuie să fie adecvat în raport cu valoarea temperaturii
limită de funcţionare şi să fie protejat astfel încât centrala să nu
intre în contact direct cu agenţii atmosferici. Centrala este proiectată
pentru instalarea pe pardoseală, deci nu poate fi instalată la perete.
Centrala trebuie să fie instalată pe o podea (o pardoseală) adecvată
ca să susţină greutatea acesteia.
La crearea unei încăperi tehnice se impune respectarea distanţelor
minime care garantează accesibilitatea la componentele centralei.
ATENŢIE
Instalarea şi prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie
să fie efectuate de către personalul calificat în conformitate
cu normele naţionale de instalare, în vigoare şi conform
eventualelor prevederi
ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate
publică.
ATENŢIE
În apropierea centralei nu trebuie să existe obiecte inflamabile.
Asiguraţi-vă că ambientul de instalare şi instalaţiile la care
trebuie să fie racordat aparatul sunt în conformitate cu
normele în vigoare.
Dacă în încăperea de instalare este praf şi/sau sunt vapori
agresivi, aparatul trebuie să funcţioneze în mod independent
faţă de aerul din încăpere.
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi
controlarea interiorului centralei
Înainte de a executa o operaţie pe cazan, decuplaţi-l de la alimentarea
electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de
gaz.
Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:
– deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (a), să îl trageţi în
faţă şi să îl desprindeţi din cârligele superioare (b),
– rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi (c),
– decuplaţi cele două cârlige de pe panoul de închidere al camerei de
ardere. Trageţi-l spre voi şi desprindeţi-l de cârligele superioare (d)
a
b
c
d
Instalare
39
Instalare
Racordarea la gaz
Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparţin categoriilor
prezentate în următorul tabel:
Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe ambalaj şi
pe aparat, că centrala este destinată ţării în care va trebui să fie
instalată, că, de asemenea, categoria de gaz pentru care centrala a
fost proiectată corespunde uneia dintre categoriile admise de ţara
de destinaţie.
Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate şi dimensionate
conform celor prevăzute de Normele specifice şi în baza puterii
maxime a centralei; asiguraţi-vă şi de corecta dimensionare şi de
racordarea robinetului de interceptare.
Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă a conductelor
de gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea
compromite funcţionarea centralei.
Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului
pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de
pe centrală).
În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan
sau GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in
cazul in care este insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii
generatorului cu consecinţe neplăcute asupra utilizatorului.
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)
În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei
la reţeaua de apă (hidraulică) şi la instalaţia de gaz. Fiţi atenţi ca
presiunea maximă a reţelei de apă să nu depăşească 6 bar, în caz
contrar este necesară instalarea unui reductor de presiune.
Racorduri hidraulice
Pentru dimensionarea tuburilor și a radiatoarelor instalaţiei de
încălzire se evaluează valoarea de nivel rezidual in functie de debitul
(capacitatea) cerut)ă, în funcţie de valorile prezentate pe graficul
pompei de recirculare.
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de
recirculare
Dispozitivul de suprapresiune
Procedaţi la montarea tubului de evacuare al supapei de securitate F
prezent în punga cu documentaţie.
Evacuarea dispozitivului de suprapresiune F – G trebuie să fie
conectată la un sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber,
pentru a evita – în cazul intervenţiei acestuia – vătămarea persoanelor,
animalelor şi deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este
responsabil.
Curăţarea instalaţiei de încălzire
În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este sesizată prezenţa
substanţelor şi aditivilor în apă şi care ar putea influenţa in mod
negativ funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale. Înainte de
înlocuire este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalaţiei
pentru a îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot
compromite corecta funcţionare a centralei. Verificaţi dacă vasul
de expansiune are o capacitate adecvată conţinutului de apă al
centralei.
NAŢIUNEA MODELUL CATEGORIA
RO CLAS B 24
CLAS B 30 II2H3B/P
A
B
C
D
E
F
G
H H
I
A. Tur Instalatie
B. Lesire apa calda
C. Intrare gaz
D. Entrada de água fria
E. Tetur Instalatie
F. Supapă de siguranţă încălzire
G. Supapă de siguranţă de apă caldă menajeră
H. Robinet de umplere
I. Supapă dispozitiv de deconectare

Pression disponible
18-24 kW
30 kW
35 kW
Presiune disponobilă
40
Instalare
Schema hidraulică
Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare
gaze arse
Centrala este adecvată pentru funcţionarea in modalitatea B luând
aer din ambient şi in modalitatea C luând aer din exterior.
La instalarea unui sistem de evacuare fiţi atenţi la izolări pentru a
evita infiltrările de gaze arse în circuitul de aer.
Kitul orizontal trebuie să fie înclinat cu o pantă descendentă de 3%
spre centrală pentru a evacua condensul.
În cazul instalării de tip B încăperea în care centrala este instalată
trebuie să fie ventilată de o priză de aer adecvată şi in conformitate
cu normele în vigoare. În încăperile cu riscuri de vapori corozivi (de
exemplu: spălătorii, saloane de coafură, medii pentru procese galvanice,
etc.) este foarte important să se utilizeze instalarea de tip C
cu alimentare (luare) de aer din exterior, pentru combustie. În acest
mod se protejează centrala de efectele coroziunii.
Pentru realizarea unui sistem de aspirare /evacuare de tip coaxial
este obligatorie folosirea accesoriilor originale.
Conductele de evacuare gaze arse nu trebuie sa intre în contact cu
materiale inflamabile si nici nu trebuie sa fie instalate în apropierea
acestora, si nici nu trebuie sa strabata structuri sau pereti din
materiale inflamabile.
Joncţiunea (racordarea) tuburilor de evacuare gaze arse este realizată
cu racord (mufă) tată/mamă şi garnitură de etanşeizare. Racordurile
trebuie să fie puse împotriva sensului de scurgere a condensului.
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum
– conectarea coaxială a centralei la coşul de fum de aspirare/ evacuare,
– conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu
aspirarea aerului din exterior.
La conectarea centralei la coşul de fum trebuie să fie folosite produse
rezistente la condens. Pentru lungimi şi schimbări de direcţie a
conectărilor consultaţi tabelul tipologiei de evacuare.
Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse sunt furnizate
separat de aparat în funcţie de diferitele soluţii de instalare. Centrala
este prevăzută pentru racordarea la un sistem de aspirare şi evacuare
gaze arse coaxial.
Racordarea centralei la coşul de fum este efectuată la toate aparatele
cu tuburi coaxiale Ø80/80.
Pentru pierderile de sarcină ale conductelor consultaţi catalogul
gaze arse. Rezistenţa suplimentară trebuie luată in consideraţie la
dimensiunea de mai sus.
Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente şi exemplele
de instalare consultaţi catalogul gaze arse.
ATENŢIE
Asigurati-va ca nu sunt obstructionate conductele de
evacuare si ventilare.
Asigurati-va ca nu prezinta scapari de gaze conductele de
evacuare gaze arse
Centrala este dispusă pentru a fi racordată la un sistem de aspirare şi
evacuare a gazelor de ardere coaxial, 60/100.
Pentru a utiliza tipul de montaj cu două conducte separate (una de
aspiraţie şi alta de evacuare), este necesar să folosiţi una din cele
două prize de aer.
Îndepărtaţi capacul deşurubând şurubul şi introduceţi racordul
pentru priza de aer, fixând-o cu şurubul din dotare.

Instalare
Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze arse
S1. aspirare aer – S2. evacuare gaze arse
Tipologie de
evacuare
Lungimea maximă tuburi aspirare /evacuare (m)
Diametru (mm)
CLAS B 24 CLAS B 30
diafragmă ø 44 Fără diafragmă diafragmă ø 44 Fără diafragmă
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
Sisteme coaxiale
C12
C32
C42
0,5 0,75 0,75 4 0,5 0,75 0,75 4
ø 60/100
B32 0,5 0,75 0,75 4 0,5 0,75 0,75 4
C12
C32
C42
0,75 3 3 11 0,75 3 3 11
ø 80/125
B32 0,75 3 3 11 0,75 3 3 11
Sisteme duble
C12
C32
C42
S1 = S2 S1 = S2
ø 80/80
0,5/0,5 9/9 0/0 21/21 0,5/0,5 11/11 11/11 24,58/24,58
C52
C82
1 + S2 1,05 1/27,5 0 1/50,89 ø
80/80
1/1 1/23 1/23 1/44 1/5 1/5 1/-1 1/9
B22 2 24 24 45 6 6 0 10
ø
80
Aer de combustie provenit din ambient
B22 Evacuarea gazelor
arse în exterior.Aspirare
aer din ambient
B32 Evacuarea gazelor
arse în coşul de fum
singur sau colectiv
integrat in clădire.
Aspirare aer din
ambient.
Aer de combustie provenit din exterior
C12 Evacuarea gazelor
arse prin peretele extern
în acelaşi câmp
de presiune.
C32 Evacuarea gazelor
arse şi aspirare
aer din exterior cu
terminal la acoperiş
extern în acelaşi
câmp de presiune.
Aer de combustie provenit din ambient
C42 Evacuarea gazelor
arse şi aspirare aer
prin coşul de fum
singur sau colectiv
integrat in clădire.
C52 Evacuarea gazelor
arse în exterior şi
aspirare aer prin
peretele extern în
acelaşi câmp de
presiune.
C82 Evacuarea gazelor
arse prin coşul de
fum singur sau
colectiv integrat in
clădire.Aspirare aer
prin peretele extern.
Rodzaje systemów zasysania/odprowadzania spalin
42
Instalare
ATENŢIE
Înainte de orice intervenţie la centrală, întrerupeţi
alimentarea electrică cu ajutorul întrerupătorului bipolar
extern.
Conectările electrice
Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului califi cat
ca să facă o verifi care atentă a instalaţiei electrice. Constructorul
nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa
împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.
Verificaţi dacă instalaţia este adecvată pentru puterea maximă
absorbită de la centrală şi indicată pe placa de timbru. Controlaţi
dacă secţiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai mică de 1,5
mm2. Corecta conectare cu o eficientă împământare a instalaţiei
este indispensabilă pentru a garanta siguranţa aparatului. Cablul
de alimentare trebuie conectat la o reţea de 230V-50Hz respectând
polarizarea L-N şi împământarea. În cazul în care schimbaţi cablul
electric de alimentare adresaţi-vă personalului calificat, pentru
racordarea centralei folosiţi fi rul galben / verde de împământare,
mai lung decât fi rele de alimentare (N-L).
Cablul de alimentare
Important! Conectările la reţeaua electrică trebuie efectuate
cu conectare (legătură) fi xă (nu cu ştecher mobil) şi
dotate cu întrerupător bipolar cu o distanţă de deschidere
a contactelor de cel puţin 3 mm.
Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare. Este
interzisă folosirea tuburilor instalaţiei sanitare, de încălzire şi de gaz
pentru realizarea instalaţiei de împământare a aparatului. Centrala
nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor. În cazul în care este
necesară înlocuirea siguranţelor de reţea, folosiţi siguranţe de 2A
rapide.
Conectarea componentelor periferice
Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedaţi
astfel:
– opriţi alimentarea electrică a cazanului
– defiletaţi capacul cutiei de racordare electrică care se găseşte sub
aparat
– deschideţi capacul.
Astfel, aveţi acces la cutia cu borne (vezi fig) pentru a conecta:
TA1 – termostat de ambianţă 1
TA2 – termostat de ambianţă 2
SE – sondă externă
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul de Termoreglare
ARISTON.
Conectarea termostatului de ambianţă
– scoateţi şuntul TA1,
– racordaţi TA în locul şuntului TA1 pe domino.
H05V2V2-F
120
140
230V
L N
T B 1 2 3 4 5 6
E-BUS TA1 FLOOR SE
TA2
L N
T B 1 2 3 4 5 6
E-BUS TA1 FLOOR SE
TA2
43
Instalare
Schema electrică
Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului calificat ca să facă o verificare atentă a instalaţiei electrice. Constructorul nu este
responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.
OTS ROOM
CN01
CN16
CN21
DISPLAY
CN02
CN25
FLOW
CN14
TIMER
CN15
FAN
PUMP + SPEED
DIVERTR VALVE
CN11
FAST FUSE 2A
CN24
FLAME CN08 CN5 EARTH
CN19
4 3 2 1
CN3
N L
CN20
FAN PUMP PUMP
SPEED
1 2 3 4 5 6
CN10
DIVERTER
VALVE
CN9
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN22
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN04
CN13
FILLING EXT. P.
CN12
1 2 3 4
8 7 6 5 4 3 2 1
CN07
CN17
2 1
Fusible de protection
230 V – 2A
Electrode
ionisation
1 5
Achage
Sonde
extérieure
1 6
Circulateur
Vanne
distributrice
Débistat
sanitaire
Commande
à distance
Circulateur
sanitaire
B- Platine autres options A- Platine e-bus (option)
Thermostat
plancher chauant
Thermostat
d’ambiance
(option)
Sonde sanitaire
P Sonde pression
circuit primaire
Vanne gaz
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN04
Pressostat
Thermostat
surchaue
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN22
Sonde départ
circuit primaire
Sonde retour
circuit primaire
Sonde ballon
CN17
2 1
Sonde solaire
Allumeur
Ventilateur
8 7 6 5 4 3 2 1
CN07
Capteur de vitesse
N
N
N
N
N
M
B
M
B
N
G
M
B
G
G
N
N
Bl
Bl
M
M
N
M
B
N = Noir
B = Bleu
Bl= Blanc
R = Rouge
V = Vert
M = Marron
G = Gris
L N
T B 1 2 3 4 5 6
E-BUS TA1 FLOOR SE
TA2
Bl
B
B
M
N
N
Bl
Bl
G
G
B
M
N M
G
N
N
N
R
R
V
V
G
B A
Vană de
distribuţie
Circulator
c. sanitar
Circulator circuit
încălzire
Ventilator
Aprinzător
Electrod
ionizare
Afișaj
Debistat apă
caldă menajeră
B – Platină altă opţiuni A – Platină e-magistrală (opţional)
Presostat aer
Termostat
supratemperatură
Sondă retur
Sondă tur
Sondă presiune
circuit primar
Sondă apă caldă
menajeră
Sondă recipient
Vană gaz
Sondă solară
Comandă la
distanţă
Termostat de
ambiantă
(opţional)
Termostat de
ambiantă 2
Sondă
externă
Siguranţă
fuzibilă de
protecţie
230 V – 2A
Senzor de
viteză
Negru
Albastru
Alb
Roşu
Verde
Maro
Gri
44
Procedura de aprindere
Apăsaţi tasta ON/OFF de pe panoul de comenzi pentru a aprinde cazanu:
Pe afișaj va apărea :
Prima cifră indică modalitatea de funcţionare:
0 XX – Aşteptare, nicio cerere
C XX – Cerere încălzire
c XX – Post-circulare încălzire
d XX – Cerere apă caldă menajeră
b XX – Reîncălzire recipient
h XX – Post-circulare după un consum de apă caldă menajeră
F XX – Pompa circulare ptr protecţie la îngheţ activă
– Arzător protecţie la îngheţ activ.
A doua şi a treia cifră indică :
– temperatura pe tur, dacă nu este activă nici o cerere.
– temperatura de tur, în modalitatea de încălzire.
– la solicitare apă caldă menajeră (instantanee, cu recipient sau
solară), temperatura apei calde manajere reglate.
– temperatura de tur, în modalitatea antiîngheţ.
Puneţi în funcţiune centrala termică activând funcţionarea Vară,
Iarnă.
Pregătirea pentru punerea în funcţiune
Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare a centralei, punerea
în funcţiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat şi
care să fie autorizat de lege, în acest sens.
Umplerea instalaţiei cu apă
Procedaţi după cum urmează:
– deschideţi robinetul de pe circuitul de tur (alimentare cu apă
rece);
– desfaceţi capacul valvei automate de suprapresiune, de pe
pompa de circulaţie;
– deschideţi treptat robinetul de umplere al cazanului şi închideţi
valvele de aerisire de pe calorifere, imediat după ce iese apa;
– închideţi robinetul de umplere al centralei când presiunea indicată
pe hidrometru este între 1 şi 1,5 bari.
Alimentare Gaz
Procedaţi în următorul mod:
– verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe
placa de timbru a centralei;
– deschideţi uşile şi ferestrele;
– evitaţi apariţia scânteilor şi flăcărilor libere;
– verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de
interceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva
de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizorul
de gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.
Alimentarea Electrică
– Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu datele
înscrise pe placa de timbru a centralei;
– verificaţi eficienţa împământării.
Prima pornire
1. Asiguraţi-vă că:
– robinetul de gaz este închis;
– racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asiguraţi-vă în
orice caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o
instalaţie de împământare bună;
– ridicaţi, cu ajutorul unei şurubelniţe, dopul valvei de suprapresiune,
automată;
– puneţi în funcţiune cazanul (apăsând tasta On/Off) şi selectaţi
modalitatea de stand-by; cazanul nu primeşte nici o cerere, nici
de la circuitul de încălzire, nici de la cel sanitar.
– activaţi ciclul de aerisire apăsând tasta Esc timp de 5 secunde.
Cazanul va începe un ciclu de dezaerare care va dura cam 7
minute; în caz de necesitate, acesta poate fi întrerupt apăsând
tasta Esc.
– la terminarea acestuia, verificaţi să nu mai existe aer în instalaţie;
în caz contrar, repetaţi operaţia;
– aerisiţi caloriferele;
– conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată
şi fără nici un obstacol
– asiguraţi-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăpere
sunt deschise (instalarea tip B).
2. Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşeitatea racordurilor,
inclusiv cele ale centralei, verificând ca aparatul de măsură să nu
semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminaţi eventualele scăpări de
gaz.
3. Puneţi în funcţiune cazanul selectând cu Tasta Mode funcţionarea
(încălzire sau apă caldă menajeră).
Funcţia de Aerisire
Apăsând tasta Esc timp de 5 secunde cazanul va începe un ciclu de
aerisire care va dura aproximativ 7 minute. Funcţia poate fi întreruptă
apăsând din nou tasta Esc. Dacă este necesar, puteţi activa un nou
ciclu. Verificaţi ca şi cazanul să fie în modalitatea Stand-by (nicio
cerere de la circuitul de încălzire sau de la cel sanitar).
Punerea în funcţiune
45
Punerea în funcţiune
Verificarea reglărilor pe partea de gaz
Controlul presiunii de alimentare
1. Desfaceţi şurubul 1 (fig. a) şi introduceţi tubul de racord al manometrului
în priza de presiune.
2. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”apăsaţi tasta timp de 5 secunde: pe display, apare t
–). Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute
pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
3. La sfârşitul controlului strângeţi şurubul 1.
4. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.
Controlul puterii maxime sanitar
1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul 2 (fig.b) şi
introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”), apăsaţi tasta timp de 5 secunde: pe display, apare
t — , apăsaţi tastă a activa funcţionarea la puterea maximă (c
sanitar). Pe display, apare t –. Presiunea de alimentare trebuie să
corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde
scoateţi învelişul de protecţie şi acţionaţi asupra şurubului de
reglare 3 (fig. c).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verificaţi etanşarea.
5. Repuneţi învelişul de protecţie al modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare.
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.
Controlul puterii minime
1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul 2 (fig. b) şi
introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”), apăsaţi tasta timp de 5 secunde: pe display, apare t
–, apăsaţi tasta a activa funcţionarea la puterea minimă.
Pe display, apare t__ .
Scoateţi un cablu al modulatorului (fi g.d) presiunea trebuie să
corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde
acţionaţi asupra şurubului de reglare 4 (fig. d).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verifi caţi etanşarea.
5. Reconectaţi cablul modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare..
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.
1
(a)
3
(c)
2
(b)
4
(d)
46
Punerea în funcţiune
Accesul la meniurile de reglare
meniul 2 – Parametrii Cazanului
sub-meniul 3 – parametrul 1
Putera maximă a circ. încălzire care poate fi reglată
sub-meniul 2 – parametrul 0
Reglare Aprindere Lentă
sub-meniul 3 – parametrul 5
Reglare Pornirii Întârziate
sub-meniul 3 – parametrul 0
Puterea maximă ABSOLUTA a circ. încălzire
(NUMAI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ SE VA
ÎNLOCUI PLACA)
Pe ecran, informaţiile cu privire la meniuri şi la fi ecare parametru
sunt indicate de cifrele evidenţiate în desen şi de textul care apare.
1. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran va apărea, intermitent, cifra
000
2. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi pentru a selecta
meniul, de ex.: 200
3. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran vor apărea primele două cifre şi
vi se va cere codul de acces 210
Atenţie! Meniurile speciale, care pot fi modificate numai de
instalatorii specializaţi, pot fi accesate numai după introducerea
codului de acces.
4. apăsaţi tasta MENÚ/OK, pe ecran va apărea 222
5. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi , pentru a alege
codul 234
6. apăsaţi tasta MENÚ/OK pentru a alege sub-meniul dorit; pe ecran
vor apărea, intermitent, primele două cifre: 220”
7. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi şi , pentru a selecta
un submeniu, de ex.: 230
8. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrii sub-meniului;
vor apărea – intermitent – cifrele 230
9. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi , pentru a selecta
un parametru, de ex.: 231
10. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa acest parametru; pe
ecran va apărea valoarea, de ex.: 70
Notă: Valoarea parametrului va fi afişată 20 de secunde, după
care, alternativ, vor apărea indicaţiile despre parametru de ex:
70 > 231
11. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi pentru a introduce
o nouă valoare, de ex.:75
12. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a memora modificarea sau tasta
ESC pentru a anula modificarea.
Apăsaţi ESC pentru a vă întoarce la pagina obişnuită.
Pentru a acesa celelalte meniuri, care nu au nevoie de codul de
acess, trecerea de la meniuri la sub-meniul este directă.
Reglarea puterii maxime de încălzire
Pentru a controla puterea maximă a circuitului de încălzire accesaţi
meniul 2 /sub-meniul 3/ parametrul 1 şi verificaţi (sau modificaţi,
dacă este necesar) valoarea, aşa cum este indicat în tabelul “Reglare
Gaz”.
Reglarea aprinderii lente
Cu acest parametru se limitează puterea utilă a centralei în faza de
aprindere.
Acest parametru trebuie să fi e modificat numai dacă presiunea pe
circuitul de retur al valvei de gaz, în faza de aprindere (măsurată cu
circuitul sanitar activat) nu corespunde cu valorile indicate în tabelul
recapitulativ.
Pentru a verifica puterea de aprindere lentă, accesaţi meniul 2/
submeniul 2/parametrul 0.
Dacă este necesar, modificaţi valoarea parametrului până când
presiunea este corectă.
Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii
Acest parametru – meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 5 – vă permite
să introduceţi, manual (0) sau automat (1) timpul de aşteptare
înainte de pornirea succesivă a arzătorului, după ce acesta s-a stins
ca urmare a atingerii temperaturii stabilite pe termostat.
Selectând modalitatea manuală, puteţi regla întârzierea în minute,
de la parametrul următor – meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 6;
sunt posibile valorile de la 0 la 7 (minute).
În modul automat, cazanul va stabili timpul corespunzător, în baza
temperaturii stabilite (set-point).
Controlul puterii maxime absolute pe circuitul de
încălzire
(NUMAI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ SE VA ÎNLOCUI PLACA)
Pentru a controla sau modifica puterea maximă absolută în circuitul
de încălzire accesaţi valva de gaz şi procedaţi astfel:
1. slăbiţi şurubul 2 (fig.b) şi introduceţi tubul de racord al manometrului
în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă activând “funcţia
coşar” (apăsaţi tasta timp de 5 secunde: pe display va
apărea t –).
Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute
în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru care cazanul a
fost predispus. Dacă nu corespunde, accesaţi meniul 2/sub-meniul
3/parametrul 0 şi rotiţi encoderul pentru a modifi ca valoarea,
până la atingerea presiunii indicate în tabelul “Reglare Gaz”.
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verifi caţi etanşarea.
5. Funcţia “coşar” se dezactivează automat după 10 minute sau prin
apăsarea tastei .
Adaptarea la alt tip de gaz
Cazanul poate funcţiona şi cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan
(G20) la gazul lichid (G30 – G31) sau invers se va face de un Instalator
Califi cat, utilizând setul special furnizat.Operaţiunile de efectuat
sunt următoarele:
1. debranşaţi aparatul de la alimentarea electrică
2. închideţi robinetul de gaz
3. opriţi alimentarea electrică a cazanului
4. accesaţi camera de ardere după instrucţiunile furnizate în
paragraful “instrucţiuni pentru îndepărtarea mantalei şi controlarea
interiorului centralei”
5. înlocuiţi duzele apoi lipiţi etichetele de identifi care aşa cum vi
se arată în foia de instrucţiuni furnizată cu setul
6. verificaţi etanşeitatea la gaz
7. puneţi în funcţiune aparatul
8. reglaţi gazele după indicaţiile din paragraful “Verificarea
reglării gazelor”, urmărind valorile
– maximă circuit menajer
– minimă
– maximă absolută încălzire
– maximă reglabilă încălzire
– aprindere Lentă
– întârziere la aprindere
9. faceţi analiza gazelor de ardere.
Tastă
programare
Tasta
Menu/Ok
47
Punerea în funcţiune
Presiune gaz pentru incalzire
24
Gas Putere utila (kW) 10,2 12,5 14,5 16,5 20,0 22,0 24,2
G20 mbar 2,3 3,5 4,6 6 8 9,7 11,7
Reglare putere incalzire (*) 0 42 47 53 59 64 69
G30 mbar 5,5 8,3 11,1 14,4 17,7 21,4 25,9
Reglare putere incalzire (*) 0 60 68 74 80 85 90
G31 mbar 6,8 10,2 13,7 17,8 22,5 27,3 33
Reglare putere incalzire (*) 0 65 73 80 86 92 98
30
Gas Putere utila (kW) 12,1 14 16 18 20 24 26 28
G20 mbar 2,3 3,1 4,0 5,1 6,3 8,9 10,4 12,1
Reglare putere incalzire (*) 0 37 42 46 50 57 61 64
G30 mbar 5,1 6,8 8,9 11,3 13,9 19,1 22,4 26
Reglare putere incalzire (*) 0 52 58 63 69 76 81 84
G31 mbar 6,2 8,3 10,8 13,7 16,9 24,4 28,6 33,2
Reglare putere incalzire (*) 0 55 62 68 73 83 89 95
24 30
G20 G30 G31 G20 G30 G31
Indice Wobe inf. (15°C, 1013 mbar) (MJ/m3) 45,67 80,58 70,69 45,67 80,58 70,69
Presiunea de intrare gaz mbar 20 28/30 37 20 28/30 37
Resiune la ieşire a valvei de gaz (mbar)
Putere max sanitara 12,5 28,1 34,1 12,9 27,7 35,8
Max Putere Încălzire Absolut
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 0)
11,7
(69)
25,9
(87)
33,0
(98)
12,2
(64)
26
(85)
33,2
(95)
Putere minima mbar 2,3 5,5 6,3 2,3 5,1 6,2
Presiunea de aprindere lentă
(meniul 2/ sub-meniul 2/ parametrul 0)
2,4
(36)
6,5
(54)
6,5
(54)
5,5
(36)
9,5
(47)
9,5
(47)
Putere maxime de încălzire
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 1) 52 71 78 49 66 71
Întârzierii aprinderii
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 5) automatico automatico
Nr. duze arzător 11 13
Duze diametru (mm) 1,32 0,80 0,80 1,32 0,80 0,80
Consum max/min (15°C, 1013
mbar)
(G.N.= m3/h)
(GPL = Kg/h)
max apă caldă menajeră 2,86 2,13 2,10 3,31 2,47 2,43
max încălzire 2,73 2,03 2,00 3,17 2,37 2,33
minimum 1,16 0,87 0,85 1,38 1,03 1,01
Tabelul indica relatia dintre presiunea de gaz la arzator si nivelul de putere al cazanului in modul de functionare pe incalzire.
(*) Reglabil cu parametrul 231
48
Punerea în funcţiune
Funcţia Auto
Funcţia permite cazanului să se adapteze automat la modul de
funcţionare (temperatura caloriferelor) şi la condiţiile exterioare,
în scopul de a atinge şi menţine constantă temperatura ambiantă
stabilită.
În funcţie de elementele periferice conectate, precum şi de numărul
zonelor comandate, cazanul reglează automat temperatura pe circuitul
de tur.
Stabiliţi deci parametrii care vă interesează (vezi meniu reglaje).Pentru
a activa funcţia păsaţi tasta AUTO.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul de termoreglare
ARISTON.
Exemplul 1:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU TERMOSTAT
AMBIANŢĂ ON/OFF:
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
4 2 1- Activare Termoreglare cu senzori
– selectaţi 01 = Termoreglare de bază
2 4 4 -Boost Time (opţional)
poate fi reglat numai timpul de aşteptare (mărirea temperatu
rii în circuitul de tur cu câte 4°C).
Valoarea diferă în funcţie de tipul aparatului şi instalaţiei.
Dacă Boost Time = 00, funcţia nu este activă
Exemplul 2:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU TERMOSTAT
AMBIANŢĂ ON/OFF ŞI SONDĂ EXTERNĂ:
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
4 2 1 – Activare Termoreglare cu senzori
– selectaţi 03 = numai sonda externă
4 2 2 – Selectaţi curba de termoreglare
– selectaţi curba care vă interesează în baza tipului instalaţiei,
aparatului, izolării termice a edifi ciului, etc.
4 2 3 – Deplasarea paralelă a curbei – dacă e este cazul – vă poate
permite să micşoraţi sau să măriţi temperatura de set-point
(poate fi modificată şi de utilizator, cu buşonul de reglare
a temperaturii de încălzire, care, dacă funcţia AUTO este
dezactivată, are rolul de a deplasa paralel curba).
Exemplul 3 :
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU
CONTROL TELECOMANDAT + SONDĂ EXTERNĂ
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
4 2 1 – Activare Termoreglare cu senzori
– selectaţi 4 = sonda externă + sonda ambianţă
4 2 2 – Selectaţi curba de termoreglare
– selectaţi curba care vă interesează în baza tipului instalaţiei,
aparatului, izolării termice a edificiului, etc.
4 2 3 – Deplasarea paralelă a curbei – dacă e este cazul – vă poate
permite să micşoraţi sau să măriţi temperatura de set-point
(poate fi modificată şi de utilizator, cu encoderul, care, dacă
funcţia AUTO este dezactivată, are rolul de a deplasa paralel
curba).
4 2 4 -Influenţa senzorului de ambianţă
– vă permite să reglaţi influenţa pe care senzorul de ambianţă
o are asupra calculării temperaturii de set-point pe circuitul
de tur (20 = maximă, 0 = minimă).
49
Centrala este protejată împotriva proastelor funcţionări
(defecţiunilor) prin controalele interne ce sunt făcute de placa
electronică, care operează, dacă este necesar, o blocare de siguranţă.
In caz de blocare a aparatului pe display-ul panoului de comandă
este vizualizat (apare) un cod care se referă la tipul de oprire şi la
cauza care a generat-o. Pot exista două tipologii:
Oprire de siguranţă
Acest tip de eroare se numeşte “volatilă” ceea ce înseamnă că
încetează imediat după eliminarea cauzei care a provocat-o. Pe
display va apărea intermitent mesajul “Err” urmat de codul anomaliei
(de ex., Err/ 101).
Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul
se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.
În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi
să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu ON/OFF
de pe panoul de comandă.
Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă
insuficientă
Dacă apa nu circulă în mod eficient în circuitul de încălzire, cazanul
va semnala oprirea de siguranţă.
Pe display va apărea unul din codurile de la 1 03 la 1 07.
Verificaţi presiunea pe hidrometru şi închideţi robinetul imediat ce
presiunea atinge 1 – 1,5 bar.
Puteţi restabili funcţionarea corectă a instalaţiei umplând bazinul
cazanului cu apă, prin deschiderea robinetului de sub cazan.
Dacă cererea de completare a nivelului este frecventă, opriţi centrala,
poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi
robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat pentru a verifica
eventualele pierderi de apă.
Blocarea funcţionării
Acest tip de eroare, numită “nevolatilă”, nu poate fi eliminată automat.
Pe display va apărea intermitent mesajul “Err” urmat de codul anomaliei
(de ex., Err / 501) iar ledul roşu 3 se va aprinde.
În acest caz, cazanul nu reporneşte automat, dar va putea fi deblocat
prin apăsarea tastei .
Prima cifră a codului de eroare (de ex., 1 01) vă arată grupul în care a
intervenit anomalia:
1 – Circuitul Primar
– Circuitul Sanitar
3 – Partea Electronică internă
4 – Partea Electronică externă
5 – Aprindere şi Detectare
6 – Alimentare cu aer – Evacuare gaze ardere
7 – Încălzire Multizonală
Important
În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă
să vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică. Din
motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5
reporniri în 15 minute (apăsând tasta de ) la a şasea tentativă
in interval de 15 minute, centrala se blochează, in acest caz o puteţi
debloca deconectând-o de la curentul electric. Blocarea sporadică
sau izolată nu constituie o problemă.
Avertisment la funcţionare greşită
Acest anunţ apare pe display în forma următoare:
5 P1 = Prima încercare de aprindere eșuată
prima cifră (care arată grupul unde a intervenit anomalia) este
urmată de litera P (anunţ) si de codul referitor la acel anunţ.
Funcţia anti – îngheţ
Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompele
de recirculare rămân în funcţiune timp de minute şi valva cu trei
căi (dacă există boiler) în timpul acestei perioade este comutată pe
modul sanitar (apă menajeră) şi încălzire la intervale de un minut. Pe
display este afişat simbolul F cu valoarea temperaturii de tur. După
primele două minute de circulaţie pot apărea următoarele situaţii:
A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este
întreruptă;
B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 4°C şi 8°C se va
efectua o altă circulaţie de două minute; în cazul in care se
efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C.
C) dacă temperatura de tur este mai mică de 4°C se aprinde
arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la
33°C.
Cu boilerul,dacă temperatura apei menajere este mai mică de
8°C valva cu trei căi este comutată pe mod sanitar până când
temperatura apei menajere ajunge la 1 °C, după care timp de
două minute se efectuează o post – circulaţie.
Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de
sigurnaţă care împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi
a sondei NTC de tur.
Protecţia anti – îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă
stare de funcţionare
– dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
– dacă centrala este alimentată la curent electric;
– dacă gazul este furnizat;
– nicio oprire de securitate sau blocare nu este în curs.
Service centrale Ariston NON STOP
www.imoca.ro
www.reparatii-centrale-termice-nonstop.ro
Sisteme de protecţie centrală
50
Sisteme de protecţie centrală
Circuitul primar
Afișaj Descriere
1 01 Temperatură excesivă
1 02 Senzor de presiune în scurt-circuit sau decuplat
1 03
Circulaţie insuficientă
1 04
1 05
1 06
1 07
1 08 Lipsă de apă (necesară umplerea)
1 09 Presiunea instalaţiei > 3 bari
1 10 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire
1 12 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire
1 14 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire
1 16 Termostat pardoseală deschisă
1 P1
1 P2 Semnalare circulaţie insuficientă
1 P3
1 P4 Lipsă de apă (necesară umplerea)
1 P5 Umplere incompletă
1 P6 Umplere incompletă
Circuitul Sanitar
2 01 Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar
2 02 Circuit sondă joasa recipient deschis sau scurtcircuitat
Pentru cazan cu kitul
solar conectat
2 03 Sondă recipient deschisă scurtcircuitată
2 04 Circuit sondă colector solar deschis sau scurtcircuitat
2 05 Sondă de intrare apă caldă menajeră deschis sau scurtcircuitat
2 07 Supraîncălzire colector solar
2 08 Intervento antigel colector solar
2 09 Supraîncălzire recipient
Partea Electronică (internă)
3 01 Eroare EEPROM
3 02 Eroare de comunicare GU – GIU
3 03 Eroare placa principală
3 05 Eroare placa principală
3 06 Eroare placa principală
3 07 Eroare placa principală
3 P9 Prevedeţi întreţinerea
Partea Electronică (externă)
4 01 Problemă la circuitul electronic
4 02 Problemă la circuitul electronic
4 03 Problemă la circuitul electronic
4 04 Problemă la circuitul electronic
4 05 Problemă la circuitul electronic
4 06 Problemă la circuitul electronic
4 07 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă ambiantă (se presente)
Aprindere și Detectare
5 01 Lipsă flacără
5 02 Detectare flacără cu valvă gaz închisă
5 P3 Detaşare flacără
Alimentare cu aer / Evacuare gaze ardere
6 01 Eroare sonda gaze ardere (CF)
6 04 Viteză ventilator insuficientă
6 07 Aprobare presostat evacuare gaze de ardere prece-dent aprinderii
6 P1 Întârziere aprobare presostat gaze ardere
Incălzire multizonala
7 01 Sondă Tur Zona2 Defectă
7 02 Sondă Retur Zona2 Defectă
7 03 Sondă Tur Zona3 Defectă
7 04 Sondă Retur Zona3 Defectă
7 05 Sondă Separator Hidraulic Defectă
7 06 Supratemperatură Zona2
7 07 Supratemperatură Zona3
Funcţia Coşar şi analiza combustiei
Centrala are, în partea exterioară a colectorului de evacuare a gazelor
de ardere, două prize care servesc la măsurarea temperaturii gazelor
de ardere şi a aerului necesar arderii, precum şi a concentraţiei de
O2 şi CO2, etc.
Pentru a accesa prizele este necesar să desfaceţi şurubul frontal şi să
scoateţi talerul metalic dotat cu garnitură de etanşare.
Condiţiile optime de probă – la puterea maximă de încălzire – se
realizează cu funcţia « coşar » activată; apăsaţi tasta timp
de 5 secunde. Pe display apare mesajul “Coşar”. Cazanul va relua
funcţionarea obişnuită, automat, după 10 minute, sau efectuând un
ON/OFF.
La sfârşit, montaţi din nou talerul metalic şi verificaţi etanşarea.
Controlul evacuării gazelor
În cazan se poate controla realizarea corectă a aspiraţiei/ evacuării,
verificând pierderile de sarcină generate de sistemul adoptat. Cu un
manometru diferenţial conectat la “prizele de testare” ale camerei de
combustie este posibilă relevarea a DP de acţionare a presostatului
de gaze. Valoarea obţinută nu trebuie să fi e mai mică de 0,60 mbar
(pentru 24 FF) – 0,90 mbar (pentru 30 FF) în condiţiile de putere
maximă termică, pentru a avea o funcţionare corectă şi stabilă a
cazanului.
Funcţia “Coşar”
Placa electronică permite forţarea aparatului la un regim
maxim sau minim de funcţionare.
Activând funcţia “Coşar”, prin apăsarea tastei Reset timp de 5
secunde, cazanul va fi forţat să lucreze la puterea maximă pe
circuitul de încălzire; pe ecran va apărea:
Pentru a selecta funcţionarea la puterea maximă (circuitul
sanitar) apăsaţi tasta pe ecran va apărea:
Pentru a selecta funcţionarea la puterea minimă apăsaţi tasta
, pe ecran va apărea:
Funcţia se dezactivează automat după 10 minute sau prin
apăsarea tastei Reset
Notă: Puteţi forţa cazanul să lucreze la puterile maximă sau
minimă şi prin accesarea meniului 10 (vezi paragraful cu
privire la meniurile setare, reglare şi diagnostic).
ATENŢIE! Activând funcţia curăţare parte evacuare fum, temperatura
apei trimisă în instalaţie este limitată la 88°C, trebuie
deci să fiţi atenţi în cazul instalaţiilor de joasă temperatură.
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare
51
Accesul la Meniurile de setare-reglare – diagnostic
Cazanul vă permite gestionarea completă a instalaţiei de încălzire şi
apă caldă menajeră.
Navigarea în interiorul meniurilor vă permite să personalizaţi
funcţionarea instalaţiei şi a perifericelor aferente acesteia, optimizând
astfel confortul şi consumul energetic. În plus, meniurile vă pot da
multe informaţii utile cu privire la buna funcţionare a cazanului.
Meniurile disponibile sunt următoarele:
Parametrii referitori la fiecare meniu sunt raportaţi în următoarele
pagini.
Accesul şi modificarea diverşilor parametri sunt efectuate cu ajutorul
tastei MENU/Ok şi a tastelor de programare şi (vezi fig de
mai jos).
2 Parametri centrală
2 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
2 2 Configuraţie generală
2 3 Parametri Incalzire – Partea 1
2 4 Parametri Incalzire – Partea 2
2 5 Apă caldă menajeră
2 9 Meniu 2 Revenire la configuraţia din fabrică
3 Solar & Recipient
3 0 Configurações Gerais
3 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
3 2 Reglaje Speciale
4 Parametri Zona 1
4 0 Valoare reglaj Zona1
4 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
4 2 Setare Zona 1
4 3 Diagnóstico
5 Parametri Zona 2
5 0 Valoare reglata Zona 2
5 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
5 2 Setare Zona 2
5 3 Diagnoza
7 Test & Utilităţi
8 Parametru de Service
8 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
8 2 Centrala
8 3 Temperatură centrala
8 4 Solar & Recipient
8 5 Service
8 6 Statistică
8 8 Evidenţă erori
Pe ecran, informaţiile cu privire la meniuri şi la fi ecare parametru
sunt indicate de cifrele evidenţiate în desen şi de textul care apare.
1. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran va apărea, intermitent, cifra
000
2. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi pentru a selecta
meniul, de ex.: 200
3. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran vor apărea primele două cifre şi
vi se va cere codul de acces 210
Atenţie! Meniurile speciale, care pot fi modificate numai de
instalatorii specializaţi, pot fi accesate numai după introducerea
codului de acces.
4. apăsaţi tasta MENÚ/OK, pe ecran va apărea 222
5. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi , pentru a alege
codul 234
6. apăsaţi tasta MENÚ/OK pentru a alege sub-meniul dorit; pe ecran
vor apărea, intermitent, primele două cifre: 220”
7. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi şi , pentru a selecta
un submeniu, de ex.: 230
8. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrii sub-meniului;
vor apărea – intermitent – cifrele 230
9. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi , pentru a selecta
un parametru, de ex.: 231
10. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa acest parametru; pe
ecran va apărea valoarea, de ex.: 70
Notă: Valoarea parametrului va fi afişată 20 de secunde, după
care, alternativ, vor apărea indicaţiile despre parametru de ex:
70 > 231
11. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi pentru a introduce
o nouă valoare, de ex.:75
12. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a memora modificarea sau tasta
ESC pentru a anula modificarea.
Apăsaţi ESC pentru a vă întoarce la pagina obişnuită.
Pentru a acesa celelalte meniuri, care nu au nevoie de codul de
acess, trecerea de la meniuri la sub-meniul este directă.
Tastă
programare
Tastă
Menu/Ok
Meniu setare – reglare – diagnosticare
52
Meniu setare – reglare – diagnosticare
meniul
sub-meniul
parametrul
descriere valoare
reglaj din
uzină
2 REGLARE Parametru CENTRALĂ TERMICĂ
2 1 Introducere cod de acces 222 apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
2 2 REGLARE Generală CENTRALĂ TERMICĂ
2 2 0 Aprindere lentă de la 0 pănă la 99 60 REZERVAT SAT
2 2 1 Temperatură ambiantă minimă pentru
activare antiîngheţ
de la 2 pănă la 10 °C 5 Activat exclusiv cu periferic modulant (opţional)
2 2 2 NEM AKTÍV
2 2 3 NEM AKTÍV
2 2 4 NEM AKTÍV
2 2 5 Întârziere aprindere încălzire 0 = Dezactivată
1 = 10 secunde
2 = 90 secunde
3 = 210 secunde
0 Activat exclusiv cu interfaţa zona 2 (opţional)
2 2 6 NEM AKTÍV
2 2 7 NEM AKTÍV
2 2 8 Versiune Centrală Termică
NEMODIFICABILĂ
de la 0 pănă la 5 5 REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a
plăcii electronice
2 3 Parametru ÎNCĂLZIRE – PARTEA 1
2 3 0 Putere maximă absoluta pe încălzire de la 0 pănă la 99 DOARPENTRUSERVICE – a se folosi doarca
substituent al P.C.B.Vezi paragraful Setări gaze
2 3 1 Reglare putere încălzire max. de la 0 pănă la 99 60 Consultaţi tabelul reglare gaz paragraful
Punere în funcţiune
2 3 2 NEM AKTÍV
2 3 3 NEM AKTÍV
2 3 4 NEM AKTÍV
2 3 5 Selectare Tip întârziere a aprinderii la încălzire 0 = Manual
1 = automat
1 Consultaţi paragraful Reglare gaz
2 3 6 Reglare temporizare întârziere a aprinderii la
încălzire
de la 0 până la 7 min 3
2 3 7 Postcirculare la încălzire de la 0 până la 15 minute sau CO
(în continuu).
3
2 3 8 Tip de funcţionare a circulatorului 0 = Viteză Mică
1 = Viteză Mare
2 = Modulant
2
2 3 9 Reglare Delta T
Modulare circulator
de la 10 până la 30 °C 20 De reglat cu funcţionarea circulatorului în
mod modulant
Aceşti parametri permit reglarea diferenţei temperaturii de tur şi retur care determină comutarea circulatorului de la viteză mică la
viteză mare
Ex: param. 239 = 20 şi ΔT > 20 °C circulatorul se roteşte cu viteză mare. Dacă ΔT < 20 – 2°C circulatorul se roteşte cu viteză mică.
Timpul de aşteptare minim de schimbare viteză este de 5 minute.
53
Meniu setare – reglare – diagnosticare
meniul
sub-meniul
parametrul
descriere valoare
reglaj din
uzină
2 4 PARAMETRU ÎNCĂLZIRE PARTEA 2
2 4 0 INEXISTENT
2 4 1 INEXISTENT
2 4 2 INEXISTENT
2 4 3 Postventilare după solicitare încălzire 0 = OFF
1 = ON
0
2 4 4 Temporizare după creşterea temperaturii de
încălzire
de la 0 până la 60 minute 16 activat doar cu TA On/Off (Pornit/Oprit) şi
termoreglare activată (parametru 421 sau 521
= 01
Acest parametru permite stabilirea timpului de aşteptare înainte de creşterea automată a temperaturii de tur calculată cu pas de 4°C
(max 12°C). Dacă acest parametru rămâne la valoarea 00, această funcţie nu este activă.
2 4 5 INEXISTENT
2 4 6 INEXISTENT
2 4 7 Indicare dispozitiv pentru presiune circuit
încălzire
0 = numai sondă temperatură
1 = presostat la minim
2 = senzor de presiune
1 REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a
plăcii electronice
2 4 8 INEXISTENT
2 5 Parametru apă caldă menajeră
2 5 0 INEXISTENT
2 5 2 Întârziere tur apă caldă menajeră de la 5 până la 200 (de la 0,5
până la 20 secunde)
5 Antilovitură de berbec
2 5 3 Stingere a arzătorului în regim de apă caldă
menajeră
0 = anticalcar (oprire la >
67°C)
1 = + 4°C /reglare
0
2 5 4 Postcirculare şi postventilare după o captare
apă caldă menajeră
0 = OFF (OPRIT)
1 = ON (PORNIT)
0
OFF = 3 minute de postcirculare şi postventilare după o captare de apă caldă menajeră
dacă temperatura măsurată în centrala termică o impune.
ON = întotdeauna activat la 3 minute de postcirculare şi de postventilare după o
captare de apă caldă menajeră.
2 5 5 Temporizare apă caldă menajeră de la 0 până la 60 minute 0
2 9 Resetare Meniu L 2
2 9 0 RESTABILIRE AUTOMATĂ A REGLĂRILOR DIN
UZINĂ DIN MENIUL 2
Resetare
OK = da
ESC = nu
Pentru a reseta toţi parametrii de reglare din
uzină, apăsaţi pe tasta MENU
54
Meniu setare – reglare – diagnosticare
meniul
sub-meniul
parametrul
descriere valoare
reglaj din
uzină
3 CENTRALĂ TERMICĂ CU RECIPIENT (INTERN SAU EXTERN) ŞI RACORDARE INSTALAŢIE SOLARĂ
3 0 REGLARE Generală
3 0 0 Reglare Temp Acumulare de la 40 pănă la 65 °C 65
3 0 1 Reglare DeltaT Acumulare-Ieşire – neactivata de la 0 pănă la 25 °C 0 Activ numai cu kitul solar Clip-in conectat
3 0 2 NEM AKTÍV
3 1 Introducere cod de acces 222 apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
3 2 REGLARE SPECIALĂ
3 2 0 Funcţionare Antilegionela ON sau OFF OFF Această funcţie previne formarea bacteriei
legionella care se dezvoltă uneori în
conductele şi rezervoarele de apă unde
temperatura este cuprinsă între 20 şi 40 °C.
Dacă temperatura rezervorului de apă caldă
menajeră rămâne mai mult de 100 ore < 59 °C
şi dacă funcţia este activată, centrala termică
se aprinde şi apa din rezervorul de apă caldă
menajeră este încălzită până la 65 °C timp de
30 de minute.
3 2 1 NEM AKTÍV
3 2 2 NEM AKTÍV
3 2 3 Delta T colector pentru pornire pompă de la 0 pănă la 30°C 8
Activat numai cu Clip-in solar racordat
(opţional)
3 2 4 Delta T colector pentru oprire pompă de la 0 pănă la 30°C 2
3 2 5 Temperatură minimă colector pentru pornire
pompă de la 0 pănă la 90°C 30
2 2 6 Test temperatură senzori solari ON sau OFF OFF
3 2 7 Funcţie “Recooling” ON sau OFF OFF
3 2 8 NEM AKTÍV
3 2 9 Temperatură antigel colector de la -20 pănă la +5°C -20
55
Meniu setare – reglare – diagnosticare
meniul
sub-meniul
parametrul
descriere valoare
reglaj din
uzină
4 PARAMETRU ZONA 1
4 0 Reglare Temperaturi ZONA 1
4 0 0 Reglarea temperaturii pe timp de zi Zona 1 de la 10 pănă 30 °C 19 Activ numai cu un dispozitiv Bus conectat
4 0 1 Reglarea temperaturii pe timp de Noapte
Zona 1
de la10 pănă 30 °C 16
4 0 2 Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in
Zona 1
de la 20 pănă 82 °C 70 Activa doar cu termoreglare la temperatura
fixa (vezi 421)
4 1 Introducere cod de acces 222 apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
4 2 REGLARE ZONA 1
4 2 0 Reglare valoare temperatură instalaţie de
încălzire
Activ numai cu modulete de gestionare a zonelor de încălzire
4 2 1 Selectare tip de termoreglare de bază în funcţie
de perifericele conectate
0 = temperatură de tur fixă
1 = dispozitiv On/Off (Pornit/Oprit)
2 = numai sondă ambiantă
3 = numai sondă exterioară
4 = sondă ambiantă + sondă
exterioară
1 Pentru a activa termoreglarea, apăsaţi pe tasta
AUTO, afişajul prezintă led 14
4 2 2 Selectare curbă termoreglare de la 1_0 pănă 3_5 1_5
În caz de utilizare a sondei exterioare,
centrala termică calculează temperatura
de tur cea mai potrivită ţinând cont de
temperatura exterioară şi de tipul de
instalaţie.
Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie
de tipul de emiţător al instalaţiei şi de
izolaţia locuinţei.
température de départ
de l’installation
haute température
température externe
30
40
50
60
70
80
90
°C 100
10
3.5 3.0 2.5 2.0
1.5
1.2
1.0
5 0 -5 -10 -15 -20 °C
4 2 3 Decalaj paralel de la – 20 pănă + 20 0
Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi temperatura de
tur calculată şi deci temperatura ambiantă.
Valoarea de deplasare este prezentată pe afişaj de la – 20 până la + 20. Fiecare nivel corespunde unei creşteri de 1°C a temperaturii
de tur în raport cu reglarea iniţială. Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
4 2 4 Senzorul din cameră infl uenţează
calculareatemperaturii – termoreglarea
activată
de la 0 pănă + 20 20
Dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul
reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra
reglării.
4 2 5 Reglare temperatură maximă încălzire
zona 1
de la 35 pănă + 82 °C 82
4 2 6 Reglare temperatură minimă încălzire
zona 1
de la 35 pănă + 82 °C 35
4 3 DIAGNOSTICARE Exclusiv vizualizare
4 3 0 Temperatură ambiantă zona 1 Vizualizare numai cu dispozitiv modulant
4 3 1 Temperatură încălzire reglată zona 1 racordat (opţional)
4 3 2 Statut solicitare încălzire zona 1 0 = ON
1 = OFF
4 3 3 Statut pompă suplimentară 1 0 = ON
1 = OFF
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
4 4 GESTIONARE DISPOZITIV DE ZONĂ
4 4 0 Control pompă suplimentară zona 1 0 = ON
1 = OFF
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
Temperatură externă
Temperatură înaltă
Temperatură de tur a
instalaţiei
56
Meniu setare – reglare – diagnosticare
meniul
sub-meniul
parametrul
descriere valoare
reglaj din uzină
5 PARAMETRU ZONA 2
5 0 Reglare Temperaturi ZONA 2
5 0 0 Reglarea temperaturii pe timp de zi Zona
2
de la 10 pănă 30 °C 19 Activ numai cu un dispozitiv Bus conectat
5 0 1 Reglarea temperaturii pe timp de Noapte
Zona 2
de la 10 pănă 30 °C 16
5 0 2 Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in
Zona 2
de la 20 pănă 82 °C 70 Activa doar cu termoreglare la temperatura
fixa (vezi 421)
5 1 Introducere cod de acces 222 apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
5 2 REGLARE ZONA 2
5 2 0 Reglare valoare temperatură instalaţie de
încălzire
Activ numai cu modulete de gestionare a zonelor de încălzire
5 2 1 Selectare tip de termoreglare de bază în
funcţie de perifericele conectate
0 = temperatură de tur fixă
1 = dispozitiv On/Off (Pornit/Oprit)
2 = numai sondă ambiantă
3 = numai sondă exterioară
4 = sondă ambiantă + sondă
exterioară
1 Pentru a activa termoreglarea, apăsaţi pe tasta
AUTO, afişajul prezintă led 14
5 2 2 Selectare curbă termoreglare de la 1_0 pănă 3_5 1_5
În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică calculează temperatura de
tur cea mai potrivită ţinând cont de temperatura exterioară şi de tipul de instalaţie.
Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie de tipul de emiţător al instalaţiei şi de
izolaţia locuinţei.
Consultaţi curba de pe pagina precedentă
5 2 3 Decalaj paralel de la – 20 pănă + 20 0
Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi temperatura de
tur calculată şi deci temperatura ambiantă.
Valoarea de deplasare este prezentată pe afişaj de la – 20 până la + 20. Fiecare nivel corespunde unei creşteri de 1°C a temperaturii
de tur în raport cu reglarea iniţială. Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
5 2 4 Senzorul din cameră infl uenţează
calculareatemperaturii – termoreglarea
activată
de la 0 pănă + 20 20
Dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul
reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra
reglării.
5 2 5 Reglare temperatură maximă încălzire
zona 1
de la 35 pănă + 82 °C 82
5 2 6 Reglare temperatură minimă încălzire
zona 1
de la 35 pănă + 82 °C 35
5 3 DIAGNOSTICARE Exclusiv vizualizare
5 3 0 Temperatură ambiantă zona 1 Vizualizare numai cu dispozitiv modulant BUS
5 3 1 Temperatură încălzire reglată zona 1 Vizualizare numai cu conectare Modul
5 3 2 Temperatură retur încălzire Gestionare Zonă
5 3 3 Temperatură încălzire reglată zona 2 Vizualizare numai cu dispozitiv modulant BUS
5 3 4 Statut solicitare încălzire zona 2 0 = ON
1 = OFF
5 3 5 Statut pompă suplimentară 2 0 = ON
1 = OFF
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
5 4 GESTIONARE DISPOZITIV DE ZONĂ
5 4 0 Operare Mod Test 0 = ON
1 = OFF
2 = Manual
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
5 4 1
Control vană de zonă
0 = OFF
1 = Deschisă
2 = Închisă
5 4 2 Control circulator de zonă 2 0 = ON
1 = OFF
5 5 MULTIZONĂ – Aktív numai cu conectare Modul Gestionare Zonă
5 5 0 Temperatură colector încălzire de la 0 pănă + 120 °C 0 Vizualizare numai cu conectare Modul
5 5 1 Corectare Temperatură tur de la 0 pănă + 40 °C 5 Gestionare Zonă
57
Meniu setare – reglare – diagnosticare
meniul
sub-meniul
parametrul
descriere valoare
reglaj din
uzină
7 TEST & UTILITĂŢI
7 0 0 Funcţie test – Curăţare coş
rotiţi codificatorul pentru a selecta
modul de funcţionare
t– = funcţ. la P Înc maximă
t– = funcţ. la P Apă caldă men
maximă
t– = funcţ. la P minimă
t– Activare obţinută de asemenea prin apăsarea timp de
5 secunde a tastei Reset. Funcţia se dezactivează după
10 min. sau apăsând pe Reset.
7 0 1 Ciclu purjare Apăsând pe Menu
8 PARAMETRU PENTRU ASISTENŢĂ TEHNICĂ
8 1 Introducere cod de acces 222 Apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
8 2 CENTRALĂ TERMICĂ
8 2 0 Modulare Arzător de la 0 pănă 165 (mA)
8 2 1 Stare ventilator 0 = ON
1 = OFF
8 2 2 Viteză ventilator (x100)rot/min
8 2 3 Viteză circulator 0 = OFF
1 = Viteză Mică
2 = Viteză Mare
8 2 4 Poziţie vană de distribuţie 0 = Apă caldă menajeră
1 = Încălzire
8 2 5 Debit apă caldă menajeră (l/min)
8 2 6 Statut Presostat de aer 0 = Deschis
1 = Închis
8 3 TEMPERATURĂ CENTRALĂ TERMICĂ
8 3 0 Temperatură reglare încălzire (°C)
8 3 1 Temperatură tur încălzire (°C)
8 3 2 Temperatură retur încălzire (°C)
8 3 3 Temperatură apă caldă menajeră (°C)
8 4 SOLARĂ ŞI RECIPIENT
8 4 0 Temperatura Acumulação NEM AKTÍV
8 4 1 Temperatură colector solar
Activat exclusiv cu kitul solar conectat sau cu
recipient extern
8 4 2 Temperatură intrare apă caldă menajeră solară
8 4 3 Temperatură sondă recipient joasă solară
8 4 5 Temporizare totală de funcţionare a circulatorului pentru instalaţia solară
(h/10)
8 4 6 Temporizare totală indicată la supraîncălzirea colectorului solar (h/10)
8 5 SERVICE – ASISTENŢĂ TEHNICĂ
8 5 4 Versiune material placă electronică
8 5 5 Versiune program placă electronică
8 5 6 Versiune program interfaţă periferică BUS
58
Meniu setare – reglare – diagnosticare
meniul
sub-meniul
parametrul
descriere valoare
reglaj din
uzină
8 6 STATISTICĂ
8 6 0 Număr ore funcţionare arzător în regim încălzire (h/10)
8 6 1 Număr ore funcţionare arzător în regim de apă caldă menajeră (h/10)
8 6 2 Număr întrerupere flacără (nr/10)
8 6 3 Număr de cicluri de aprindere (nr/10)
8 6 4 NEM AKTÍV
8 6 5 Durată medie de solicitare încălzire (minute)
8 8 LISTĂ ERORI
8 8 0 Ultimele 10 erori de la E00 pănă E99
Acest parametru permite vizualizarea ultimelor 10 erori semnalate ale centralei termice, indicând ziua, luna şi anul.
Prin accesarea parametrului, erorile sunt vizualizate consecutiv de la E00 până la E99.
Pentru fiecare eroare, se vizualizează consecutiv:
E00 – număr eroare
108 – cod eroare
A15 – A = ziua în care s-a produs eroarea E00
B09 – B = luna în care s-a produs eroarea E00
C06 – C = anul în care s-a produs eroarea E00
8 8 1 Resetare listă de erori Resetare
OK = da
ESC = nu
59
Întreţinerea (verificarea, revizia) este esenţială pentru siguranţa,
buna funcţionare şi durata centralei.
Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare.
Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse (combustiei)
pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe poluante,
în conformitate cu normele în vigoare.
Înainte de începerea operaţiunilor de întreţinere:
– deconectaţi electric centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern
în poziţia OFF
– închideţi robinetul de gaz şi robinetele de apă ale instalaţiilor
termice şi sanitare;
La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale.
Note generale
Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puţin o
dată pe an, următoarele controale (verificări):
1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere) pe partea de apă cu
eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala
înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi
curăţarea arzătorului.
5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi
curăţarea camerei de combustie
6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi
curăţarea arzătorului şi injectorului
7. Curăţarea schimbătorului principal de căldură.
8. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire:
– siguranţă temperatura limită.
9. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea de
gaz:
– siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare).
10. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea debitului
si a temperaturii).
11. Controlul general al funcţionării aparatului.
12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul
şmirghelului.
Proba de funcţionare
După ce aţi efectuat operaţiunile de întreţinere şi verificare, reumpleţi
circuitul de încălzire la presiune de circa 1,0 bar şi aerisiţi instalaţia.
Reumpleţi şi instalaţia de apă menajeră.
– Puneţi în funcţiune aparatul.
– Dacă este necesar aerisiţi din nou instalaţia de încălzire.
– Verificaţi setările şi buna funcţionare a tuturor dispozitivelor de
comandă, reglare şi control.
– Verificaţi izolarea (etanşeitatea) şi buna funcţionare a instalaţiei
de evacuare gaze arse / alimentare aer necesar arderii (comburent).
Poziţionarea electrozilor
Operaţiuni de golire instalaţie
Golirea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată în modul următor:
– opriţi (stingeţi) centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în
poziţia OFF şi închideţi robinetul de gaz;
– slăbiţi (desfaceţi) valva automata de evacuare aer;
– deschideţi robinetul de evacuare al instalaţiei strângând apa care
se scurge într-un rezervor pentru apă;
– evacuaţi de la punctele cele mai de jos ale instalaţiei (unde sunt
prevăzute).
Dacă este prevăzut ca instalaţia să se ţină oprită în zonele unde temperatura
ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este
recomandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalaţia de
încălzire pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel
de lichid, verificaţi cu atenţie compatibilitatea cu oţelul inox din care
este făcut corpul centralei.
Se recomandă folosirea produselor antigel ce conţin GLICOL de tip
PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CILLIT
CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp are şi calităţile unui
antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de producător,
în funcţie de temperatura minimă prevăzută.
Verificaţi în mod periodic pH-ul amestecului apă – antigel din circuitul
centralei şi înlocuiţi amestecul atunci când valoarea măsurată
este mai mică decât limita prescrisă de producător.
NU AMESTECAŢI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.
Constructorul nu este responsabilă pentru defecţiunile cauzate aparatului
sau instalaţiei şi provocate din cauza folosirii de substanţe
antigel sau aditivi neadecvaţi.
Golirea instalaţiei sanitare
Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie golită instalaţia
sanitară în felul următor:
– Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
– deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece,
– goliţi de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).
ATENŢIE
Goliţi componentele ce ar putea conţine apă calda, activând eventualele
ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.
Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor
respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat,
aerisind ambientul, folosind echipament de protecţie, evitând
să amestecaţi produse diferite, protejând aparatul şi obiectele
înconjurătoare.
Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea presiunii
gazului sau a reglărilor de gaz.
Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind fum din
aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi alimentarea
electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi informaţi
tehnicianul.
Informaţii pentru utilizator
Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile de funcţionare ale
instalaţiei.
În special, livraţi utilizatorului toate manualele de instrucţiuni şi
avertizaţi-l să le păstreze împreună cu aparatul.
Avertizaţi utilizatorul să:
– Controleze periodic presiunea apei în instalaţie; informaţi-l cu
privire la umplerea instalaţiei cu apă şi la aerisirea caloriferelor.
– Controleze şi să regleze temperatura precum şi să comande
dispozitivele de reglare, în scopul gestionării economice şi
corecte ale instalaţiei.
– Execute, conform normelor, operaţiile de întreţinere ale
instalaţiei.
– Nu modifice, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer
necesar arderii şi de evacuare a gazelor de ardere.
întreţinere

Similar Articles

Reparatii centrale Saunie... Reparatii centrale Saunier Duval Saunier Duval este un producator pe care il regasim la foarte multi clienti din Judetul Constanta. In cazul in care detineti o astfel
Manual Vision II Dual Con... Manual-Vision-II-Dual-Condensing Iata ca am ajuns si la acest model pentru cei care au nevoie de un manual. Puteti descarca cu un click pe link-ul de mai sus,
Reparatii centrale Aristo... Echipa noastra intervine in tot Judetul Constanta pentru a repara centrale termice de la diferiti producatori, inclusiv Ariston. Pentru cei care au o centrala Ariston MicroGenus Plus
Un nou proiect – ec... Am lansat un nou proiect pentru constantenii care doresc servicii in domeniul instalatiilor de gaze. Suntem autorizati ANRE in vederea proiectarii si executiei de instalatii gaze naturale
Reparatii centrale (Servi... Daca sunteti din Ovidiu si aveti o problema cu centrala, ne puteti contacta non-stop, echipa Reparatii Centrale Constanta fiind una cu vechime in domeniul acesta. Noi vom
Ariston, Viessmann, Motan... Pentru ca de-a lungul timpului am intalnit la clientii nostri tot felul de centrale, ne-am hotarat sa facem acest articol, in care va vom intreba “Ce tip
Reparatii centrale Consta... Pentru clientii din Constanta care au nevoie de un manual Viessmann, am atasat mai jos pdf pentru centrala Vitopend 100WH1B. Il puteti descarca si citi instructiunile. manual-viessmann-vitopend-100-wh1b
Reparatii centrale Aristo... Reparatii centrale Ariston in Navodari Echipa noastra intervine si in Navodari, pentru reparatia sau mentenanta centralelor termice Ariston, Bosch, Buderus, Baxi, Beretta, Vaillant, Wiessmann, Saunier Duval, De
Unde gasim piese pentru c... De foarte multe ori se intampla ca centrala sa se strice, iar piesele nu sunt deloc ieftine, indiferent de marca pe care o aveti. Piesele pot sa
Service centrale Motan in... Echipa noastra intervine rapid pentru a repara numeroase tipuri de centrale (pe prima pagina gasiti lista completa cu producatorii pentru care suntem autorizati sa intervenim), inclusiv Motan,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *